Relocation of Mgarr Petrol Station: Mepa should be more Environmentally Conscious.

Press Release: 18/08/11
Stqarrija Stampa: 18/08/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna – Voice of the Left
PO Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.org, zminijietna@yahoo.com

Relocation of Mgarr Petrol Station: Mepa should be more Environmentally Conscious.

Żminijietna -Voice of the Left fully understands that all the Petrol Stations in urban areas need to be removed to open and safe areas and, we also understand that to find a proper place to relocate a petrol station is a bit difficult, in our tiny Island. But we don't understand why MEPA had to give another permit for a petrol station, massive in size, on an agricultural land in Żebbiegħ. We see this decision as ridiculous and non-sense.
 
We think that all this dilemma of conflicting of views lies in MEPA itself. MEPA now has no other option, but to treat all owners of Petrol Stations, subject to a relocation equally with the same criteria, as the ones in H'Attard and Ta' Buqana. Thats why we don't have trust in the Authority on this particular issue any more. A proper consultation with environmental ngos and other stake holders in the early stages would have avoided these problems.
 
Another point to ask is, why MEPA is not identifying new sites which are already affected by a certain development. May be, it could have been a good idea to make use of the existing quarry in Mgarr Road instead of the land chosen.
 
Żminijietna believes that MEPA should be more environmentally conscious in its decisions. Changing of the organisation's mentality to a progressive one is an important aspect in MEPA’s Reform. 

David Pisani
PRO
Żminijietna – Voice of the Left.
Mob:79536914


Trasferiment ta’ Pompa tal-Petrol fl-Imġarr: Il-MEPA għanda tkun aktar konxja ambjentalment.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tikkunsidra d-deċiżjoni tal-Mepa li tapprova it-trasferiment u l-iżvilupp ta’ pompa tal-petrol mill-pjazza ta’ l-Imġarr għal Triq l-Imġarr fuq art agrikola bħala deċiżjoni mingħajr ebda ippjanar realistikament sostenibbli.

“Kien ikun aktar jagħmel sens ambjentali kieku l-Mepa identifikat sit li hu diġa affetwat minn ċertu żvilupp, bħal l-użu ta’ l-barriera li tinsab fil-viċin ta’ żona identifikata għall-iżvilupp ta’ pompa tal-petrol. Dan setgħa jkun sit idejali fi trasferiment ta’ pompa tal-petrol ġala darba x-xogħol fil-barriera jispiċċa”.

Żminijietna temmen li l-Mepa għandha tkun aktar konxja ambjentalment fil-veduti tagħha u deċiżjonijiet. Il-bidla fil-mentalita ta’ l-organizazzjoni għal waħda progressiva hija aspett importanti fir-riforma tal-Mepa.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob:79536914

Press Releases Main Page