Żminijietna appeals electorate to vote yes

Press Release: 21/05/11
Stqarrija Stampa: 21/05/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Żminijietna appeals electorate to vote yes

Żminijietna – Voice of the Left appeals the electorate to vote yes in the forth coming referendum for the introduction of divorce. Divorce will bring about clear definitions of social and legal rights and obligations. Therefore we appeal to civil society to vote yes.

"Divorce, will also help those families mostly in crisis and who are less privileged in society. The fact that a person can go to another country to obtain a divorce creates class discrimination. In practice the denial of divorce in Malta is nothing but state hypocrisy”.

"The divorce if anything will abolish discrimination that exists against women. It will give the same rights for both sexes in terms of social obligations and duties. The common problem that families in case of separation, divorce, co-habitation and annulment face is, the lack of family friendly measures to strike a balance between the responsibility of the family and work”.

"In case of separation, women are mostly affected. According to statistics dealing with the labour market in Malta, only 34% of women are active. Again many of these women work in atypical and unstable employment. These factors are leading women to the risk of poverty. Men, on the other hand still hold a stable and regular employment”.

"In case of domestic violence, the introduction of divorce will also help to give the opportunity to the victims and their children to start a new life without violence. In case of domestic violence women are mostly affected”.

Mary Anne Zammit
Assistant Secretary
Żminijietna - Voice of the Left.
Mob: 9944 0169

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-elettorat jivvota Iva

Żminijietna Lehen ix-Xellug tappella lill-elettorat biex fir-referendum li ġej jivvota ‘Iva’ għad-dħul tad-divorzju. Nemmnu li divorzju ser jintroduċi defenizzjonijiet aktar ċari f’dawk li huma drittijiet legali u soċjali u anka f’dak li huma dmirijiet. Għalhekk nappellaw lis-soċjeta ċivili biex jivvutaw favur id-divorzju.

“Id-divorzju jgħin l-aktar lil dawk il-familji li jinsabu fi kriżi u li huma anqas privileġġjati fis-soċjeta. Il-fatt li persuna tista’ tmur f’pajjiż ieħor biex takkwista d-divorzju qed toħloq diskriminazzjoni ta’ klassi. Fil-prattika iċ-ċaħda tad-dritt tad-divorzju, mhi xejn għajr ipokrezija ta’ l-Istat”.

“Id-divorzju, jekk xejn jabolixxi d-diskriminazzjoni li teżisti fuq in-nisa. Billi jagħti l-istess drittijiet liż-żewġ sessi f’dawk li huma obbligi u dmirijiet soċjali. Il-problema komuni li qed jiffaċċjaw il-familji f’każ ta’ separazzjoni, divorzju, ko-abitazzjoni u annullament, hu n-nuqqas ta’ miżuri mill-Gvern li jiffavorixxu l-bilanċ bejn il-familja u x-xogħol”.

“F’ każ ta’ seperazzjoni miż-żwieg, in-nisa huma l-aktar affettwati. Skont Statistika li titratta is-suq tax-xogħol f’Malta, 34% biss tan-nisa qed jaħdmu. Terġa ħafna minn dawn in-nisa jaħdmu f’xogħlijiet atipiċi, li mhux stabbli u prekarji. Dawn il-fatturi qed kullma jmur jressqu aktar lin-nisa f’riskju ta’ faqar. L-irġiel minn naħa l-oħra jaħdmu fi mpjiegi regulari u stabbli”. 

“F’ każ ta’ vjolenza domestika, l-introduzzjoni tad-divorzju jgħin biex jagħti opportunita lil vittma u lit-tfal biex jerġgħu jibdew ħajja mill-ġdid mingħajr vjolenza. Fil-każ ta’ vjolenza domestika, in-nisa huma l-aktar affettwati.

Mary Anne Zammit
Assistent Segretarju
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9944 0169
         

Press Releases Main Page