PR: Żminijietna applauds the Court’s decision against Censorship

Press Release: 22/03/11
Stqarrija Stampa: 22/03/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema, Malta

zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Żminijietna applauds the Court’s decision against Censorship

Żminijietna - Voice of the Left applauds the Court’s decision for freeing Alex Vella Gera, author of the article "Li Tkisser is-Sewwi" and Mark Camilleri, the editor of the student’s newspaper ‘Realta’ from criminal charges, recognising their right to freedom of expression in literally publications.

We would appreciate if University Rector Juanito Camilleri makes a public apology towards the two persons acquitted from this accusation. Everyone should be aware that the judicial process could have led the two accused to being sent to prison.

Żminijietna - Voice of the Left brings to the attention that the right to a free speech on political issues in Malta is being denied. In the broadcasting sector, community stations are not permitted by law to broadcast talks on political issues.

"This is nothing else but discrimination, and is a threat to the freedom of speech. It puts at a disadvantage those organizations and small political parties, who wish to make use of this media to deliver their message, and who do not enjoy financial or commercial support”.

Żminijietna appeals to the authorities to legislate so that any sort of classification to the type of station, being a community or a national station, will give the right to any stations to express freely political views. The law regulating political broadcasting by the Broadcasting Authority, which is a colonial heritage, should be modified to suite our modern needs.

David Pisani
PRO
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Żminijietna tapprezza d-deċizjoni tal-Qorti kontra Ċensura

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tapprezza d-deċizjoni tal-Qorti li rrikonoxxiet id-dritt tal-libertà tal-espressjoni ta’ ideat permezz ta’ xogħol letterarju u lliberat lil Alex Vella Gera, l-awtur tal-artiklu “Li Tkisser Sewwi” u Mark Camilleri, l-editur tal-gazzetta tal-istudenti ‘Ir-Realtà’ minn akkużi kriminali.

Nappprezzaw ukoll jekk ir-Rettur ta’ l-Universita Juanito Camilleri jagħmel apoloġija pubblika fil-konfont ta’ żewġ persuni, fejn kullħadd jaf li l-proċess ġudizzjarju li għaddew minnu kien wieħed li seta’ jwassal għal sentenza ta’ ħabs.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tifhem wkoll li dritt ta’ l-espressjoni politika f'Malta mhiex qed titħalla tiġi eserġitata b’mod ħieles fix-xandir, fejn stazzjonijiet tal-Komunita mhumiex permessibli bil-liġi li jxandru taħdidiet jew temi politiċi.

“Dana għalina hu diskriminazzjoni u theddid għall-liberta ta’ l-espressjoni u jqiegħed fi żvantaġġ lil dawk l-għaqdiet u partiti politiċi żgħar, li jixtiequ juzaw dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni biex jwasslu l-messaġġ tagħhom, u ma jgawdux minn appoġġ finarzjarju jew kummerċjali”.

Żminijietna tappella l-awtoritajiet biex il-klassifikazzjoni ta’ tip ta’ stazzjon, huwiex stazzjon tal-komunita jew stazzjon nazzjonali ma jimpedixxix l-espressjoni politika milli tiġi espressa liberament fuqhom. Il-liġi li tirregola x-xandir politiku li hija kkontrollata mill-Awtorita’ ta’ Xandir, li hija wirt tal-passat kolonjali Ingliż, għandha tiġi mibdula sabiex tissodisfa il-bzonnijiet ta’ llum. 

 

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:79536914

 

Press Releases Main Page