Żminijietna appeals to the Maltese MEPs to support the people’s right to vote

Press Release: 27/11/11
Stqarrija Stampa: 27/11/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna appeals to the Maltese MEPs to support the people’s right to vote

Żminijietna - Voice of the Left gives solidarity and support to the Greek and Italian people, the unions, various left parties, social movements and student’s organizations who are frustrated that their respective countries are now being run by non elected technocrats.
 
“It is noted that the persons who were chosen to head the governments are former senior officials of the European financial institutions. We believe that they were simply put there to safeguard the interests of these sectors and to ensure the imposition of austerity measures on the people”.
 
The European Union, in its document with regards the European Financial Framework 2014-2020 has failed to give importance to what is happening in Italy and Greece. The Council of Europe, together with the European Parliament has also imposed the Euro plus Pact, where the ultimate aim was to deregulate the labour market, and put to a halt the labour price index, and the collective bargaining across the EU.  

Żminijietna is also concerned that the proposed austerity measures, which various European governments are imposing on the people, against their will, as shown by the people themselves, can lead to social and democratic instability.
 
Żminijietna appeals to the Maltese MEPs, to voice their protest for the right of the Greek and Italian people to hold elections. We also urge them to work towards a Social and Ecological Europe.

David Pisani
PRO
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa - Żminijietna tappella l-MEPs Maltin sabiex jitkellmu favur id-dritt tal-poplu li jivvota

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tingħaqad mall-poplu Grieg u Taljan, mall-għaqdiet tal-ħaddiema, diversi partiti Xellugin, u mall-movimenti soċjali u l-għaqdiet tal-istudenti li qed jħossuhom umiljati li pajjiżhom qed jitmexxa minn nies teknokratiċi, mhux eletti demokratikament.

“Tajjeb jiġi nnotat li ż-żewġ persuni magħżulha biex imexxu l-pajjiż huma ex uffiċċjali għolja ta’ Istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej. Dawn tpoġġew hemm biex sempliċiment jissalvagwardjaw l-interessi ta’ dawn is-setturi, billi jimponu politika ta’ awsteritá fuq il-poplu.”

“L-Unjoni Ewropea bil-proposti tagħha għall-linji gwida finanzjarja 2014-2020 qed tonqos milli tagħti mportanza għal dak li qed iseħħ f'dawn il-pajjiżi Ewropej. Anzi mhux talli hekk talli daħlet miżuri oħra bħal Euro Plus Pact li l-għan tiegħu hu li jinċentiva d-deregulazzjoni tas-suq tax-xogħol u tneħħija ta’ ‘labour price index’ u l-ftehim kollettiv.

Żminijietna tinsab mħassba wkoll għalfatt li l-proposti ta’ miżuri ta’ awsteritá, li jridu jimponu l-gvernijiet kontra rieda, kif murija mill-poplu stess, jista’ jwassal għall-instabilitá soċjali u demokratika.

Żminijietna għalhekk tappella l-Membri Parlamentari Ewropej Maltin biex jitkellmu favur id-dritt tal-poplu Grieg u Taljan biex imorru għall-elezzjonijiet, kif ukoll jaħdmu sabiex l-Ewropa terġa taqbad it-triq lejn Ewropa Soċjali u Ekoloġika.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 79536914

 

Press Releases Main Page