PR: Żminijietna criticises Authorities on 'Hexagon House' Saga

Press Release: 28/03/11
Stqarrija Stampa: 28/03/11
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
PO Box 35 Sliema, Malta

zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

PR: Żminijietna criticises Authorities on 'Hexagon House' Saga

Żminijietna – Voice of the Left expressed solidarity with the MEPA employees who work at Hexagon House and are being exposed to health hazards from gases that can be harmful to their health.

“The fact that these gases are being emitted from Industrial plants nearby must alarm the Authorities. Workers at ‘House Hexagons’ are still being the victims of industrial emissions. On various occasions the odours emitted have also been reported to MEPA by the Marsa Local Council.”

“While till today no action has been taken, ironically, the Malta-EU Steering and Action Committee (MUESAC) in collaboration with MEPA recently discussed the new European Directive (Directive 2010/75/EU) on Industrial Emissions”.
           
“The business sector in Malta is given more importance than the citizens well being. These gases are not only detrimental to workers in Hexagon House, but are also hazardous to the inhabitants of the area”.
 
Żminijietna - Voice of the Left supports the actions taken by UHM to protect the employees working at ‘Hexagon House’. Żminijietna appeals to MEPA to speed up the process and take the necessary measures to ensure people's health before any commercial interest.

David Pisani
PRO
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Żminijietna tikkritika l-Awtoritajiet dwar l-irwejjaħ f’Hexagon House

Żminijietna - Leħen ix-Xellug esprimiet solidarjetà ma’ l-impjegati tal-MEPA li jaħdmu f’Hexagon House u qed jiġu esposti għal gassijiet li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa tagħhom.

“Il-fatt li dawn l-irwejjaħ qed joħorġu minn impjanti industrijali fil-qrib, għandhom ikunu ta’ allarm lill-Awtoritajiet. Ħaddiema f’ Hexagon House għadhom qed jkunu vittma ta’ dawn l-emissjonijiet industrijali. F’okkażjonijiet varji l-irwejjaħ ġew irrapportati wkoll lill-MEPA mill-Kunsill Lokali tal-Marsa.”

“Filwaqt li sal-lum ma’ ttieħdet l-ebda azzjoni konkreta, ironikament, il-Kumitat ta’ Azzjoni u Tmexxija ta’ MUESAC,  b'kollaborazzjoni mal-MEPA, reċentement iddiskutew id-Direttiva Ewropea il-ġdida dwar l-Emissjonijiet Industrijali (Dir 2010/75/EU)”.

“Is-settur kummerċjali f'Malta jingħata aktar importanza mill-benessere taċ-ċittadini. Dawn l-irwejjaħ huma ta’ detriment mhux biss għall-ħaddiema, iżda wkoll perikolużi għar-residenti taż-żona”.
 
Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappoġġja l-azzjonijiet meħuda mill-UHM biex jipproteġu l-impjegati li jaħdmu f’Hexagon House, kif ukoll tappella lill MEPA biex tħaffef il-proċess u tieħu l-miżuri meħtieġa biex tiżgura is-saħħa tan-nies qabel kull interess ieħor.

David Pisani
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob:79536914

Press Releases Main Page