Press Release: Żminijietna condemns the social expenditure cuts by the Government

Press Release: 01/03/12
Stqarrija Stampa: 01/03/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna condemns the social expenditure cuts by the Government

“The Government’s decision to deduct one third of €40 million from health and social sectors to meet the European criteria in terms of financial sustainability of the country, is ‘anti social’, and will negatively affect those people who need to use specialised services,” said Żminijietna.

Żminijietna said that “the persons and the organisations that will be hit by a reduction in services are right to feel offended, more so when the government found money in the budget to give to those families who chose to send their children in private schools, to fund unnecessary projects like building of MITA, and to pay large consultancy fees”.

“These measures of austerity on the vulnerable in society are unjustified and contrary to the principle of social justice, a principle which under the Nationalist government seems to be no longer important”, stressed Żminijietna.

Żminijietna emphasises that “the Government should suspend any action that would adversely affect all those who need to use these services”.

“Government must immediately consider introducing alternative measures rather than on reducing the social and health services. Such as, higher taxes on ‘gaming industry’, the banking and the financial sector. Obviously the government should not continue to spend money unnecessarily on consultancy fees and rental of private property.”

"A just Society requires a fair and transparent tax system", ended Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna ssejjaħ il-qtugħ fl-ispiża mill-Baġit tal-Gvern ‘anti soċjali’ 

“Id-deċiżjoni tal-Gvern li jnaqqas madwar kwart ta’ €40 miljun mill-qasam tas-saħħa u dak soċjali biex jilħaq il-kriterji Ewropej f’dik li hi sostenibbilita tal-finanzi tal-pajjiż, hi deċiżjoni ‘anti soċjali’, u se taffettwa b’mod negattiv dawk il-persuni li għandhom bżonn jagħmlu użu minn servizzi speċjalizzati”, qalet Żminijietna.

Żminijietna qalet li “l-pazjenti u l-organizazzjonijiet li se jintlaqtlu minn tnaqqis fis-servizzi għandhom raġun jħossuhom abbandunati, aktar u aktar, meta l-Gvern ghandu flus sabiex jagħti incentivi lil dawk il-familji li għażlu li jibgħatu tfal tagħhom fi skejjel privati, biex jisparpalja flus fi proġetti bla bżonn bħall-bini tal-MITA, u biex jħallas ammont tal-flus f’konsulenzi.”

“Dawn il-miżuri ta’ awsterita fuq id-dgħajjef fis-soċjeta’ m’għandux ikunu ġġustifikati u jmorru kontra l-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Prinċipju li taħt gvern nazzjonalista jidher li ma għadux mportanti”, saħqet Żminijietna.

Żminijietna tisħaq li “l-Gvern għandu jissospendi kull azzjoni li se tolqot b’mod negattiv lil dawk kollha li għandhom bżonn jagħmlu użu minn dawn is-servizzi. Il-Gvern nemmnu li għandu jikkunsidra minnufih jdaħħal miżuri alternattivi u ‘ġusti’ minflok jnaqqas minn fuq il-qasam soċjali u tas-saħħa, fosthom taxxa għola fuq ‘gaming’ industry, l-banek u settur finanzjarju. S’intendi l-Gvern ma għandux jibqa’ jonfoq flus bla bżonn f’konsulenzi u kiri ta’ propjeta’ privata”.   

“Soċjetá ġusta titlob sistema fiskali ġusta u trasparenti”, temmet tgħid Żminijietna . 

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page