Żminijietna - Voice of the Left calls the proposed IVF law as discriminatory.

Press Release: 01/10/12
Stqarrija Stampa: 01/10/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna - Voice of the Left calls the proposed IVF law as discriminatory.

“The Government should not introduce laws that discriminate against minorities. Politics should not be used to safeguard the interests of certain categories, but should protect the interests of each of us in society”, stated Żminijietna.

“An inclusive policy should assure that IVF service is accessible to all, where nobody shall be discriminated against, on any grounds. We affirm that a professional counselling service should also be introduced, to help the persons involved, to make their choice with a more open mind”.

Żminijietna calls upon the members of parliament to give a more, wider definition of family types when this law will be debated in parliament.
“MGRM, LGBT, Alternattiva Demokratika, the Communist Party of Malta and Moviment Graffitti are all against the discriminatory concept of this law”, concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa Il-liġi proposta tal-IVF toħloq diskriminazzjoni

Żminijietna – Leħen ix-Xellug issejjaħ il-liġi proposta dwar IVF bħala waħda diskriminatorja.

Żminijietna saħqet li “l-Gvern ma għandux jintroduċi aktar liġijiet li jkomplu jiddiskriminaw ma’ minoranzi fis-soċjetà. Il-politika m’għandhiex tintuża biex tissalvagwardja l-interessi ta’ xi kategorija ta’ nies, imma għandha tħares l-interessi ta’ kull wieħed u waħda minnha fis-soċjetà”.

“Politika inklussiva għandha tara lis-servizz ta’ IVF jkun aċċessibli għall-kulħadd fejn l-ebda persuna ma għandha tkun iddiskriminata fuq l-ebda bażi. Nisħqu li għandu jiġi ntrodott servizz ta’ ‘counselling’ professjonali, sabiex jgħin il-persuna tagħmel l-għażla tagħha b’moħħ aktar miftuħ”.

Żminijietna tappella l-membri parlamentari biex meta din il-liġi tiġi diskussa fil-Parlament, huma jagħtu mportanza aktar wiesgħa għad-defenizzjoni ta’ familja.

“MGRM, LGBT, l-Alternattiva Demokratika, l-Partit Komunista Malti u l-Moviment Graffitti huma lkoll kontra l-mod diskriminatorju ta’ din il-liġi”, temmet tgħid l-għaqda Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page