Press Release: Maltese MEPs should reject ACTA

Press Release: 02/07/12
Stqarrija Stampa: 02/07/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Maltese MEPs should reject ACTA

Żminijietna – Voice of the Left urges the Maltese MEPs to vote against ACTA in the European Parliament’s plenary session this week.

“All European Parliament committees that have discussed ACTA, the Legal Affairs Committee (JURI), the Committee for Industry, Research and Energy (ITRE) and the Committee for Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) all voted against implementing this agreement”.

“This agreement caused mass protests in several European countries. International organisation Oxfam campaigned also against this agreement, as this threatens developing countries in accessing low priced generic medicines, and that this goes against the spirit of the European Union to help poor countries develop”.

Żminijietna – Voice of the Left views government’s decision to sign in favour of this agreement was a hurried decision. In fact Malta together with 22 other member states had to freeze the agreement due to the massive protests all across Europe. In Malta, various political, social and students’ organisations and political parties campaigned against it. The Greens, the Social Democrats and the Communists all took a stand against ACTA.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella MEPs Maltin għall-vot kontra l-ACTA

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tħeġġeġ lill-MEPs Maltin biex jivvutaw kontra l-ACTA fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew din il-ġimgħa.

“Il-kumitati kollha tal-Parlament Ewropew li fiha ġiet diskussa l-ACTA, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali (JURI), il-Kumitat għall-Industrija, Riċerka u Enerġija (ITRE) u l-Kumitat għall-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni (LIBE) kollha vvutaw kontra l-implimentazzjoni ta’ dan il-ftehim”.

“Dan il-ftehim ikkawża numru ta’ dimostrazzjonijiet f’diversi pajjiżi Ewropej. L-organizzazzjoni internazzjonali Oxfam wkoll ikkampanjat kontra l-ACTA, peress li l-ftehim jhedded il-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-aċċessibilitá għall-mediċini ġeneriċi bi prezz baxx, u li dan imur kontra l-istess valuri tal-Unjoni Ewropea, dik li tgħin pajjiżi foqra jiżviluppaw".

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tqies id-deċiżjoni tal-gvern li jiffirma favur il-ftehim bħala deċiżjoni mgħaġġla. Infatti, Malta flimkien ma’ 22 stat membru ieħor kellhom jiffriżaw il-ftehim wara diversi manifestazzjonijiet madwar l-Ewropa kollha. F’Malta, diversi partiti u organizzazzjonijiet politiċi, soċjali u tal-istudenti wkoll ikkampanjaw kontriha. L-Alternattiva Demokratika, il-Partit Laburista u l-Partit Komunista Malti kollha ħadu pożizzjoni kontra l-ACTA.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page