Żminijietna calls for an increase in the national minimum wage.

Press Release: 05/10/12
Stqarrija Stampa: 05/10/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna calls for an increase in the national minimum wage.

Żminijietna – Voice of the Left reiterates its position for an increase in the national minimum wage without further delay. The national minimum wage was introduced in Malta in 1974 and since then it has never been revised. The only increases in the national minimum wage came directly from the cost of living adjustment.

“To enhance and protect competitiveness is a good thing in itself, but this should not come at the expense of the low income workers. Minimising the cost of production should not constitute a race to the bottom. The minimum wage is the lowest wage at which workers may sell their labour”, said Żminijietna.

“An increase in the national minimum wage will improve the standard of living of low income workers, reduces poverty, and can increase efficiency and productivity”.

“Efficiency is directly proportional with job satisfaction”, stated Żminijietna

Żminijietna notes that “those on a minimum wage income are mostly non skilled workers, workers coming from a poor environment, teenagers in their first job experience, females who are employed on a part-time basis or on a definite contract and immigrants”.

Żminijietna - Voice of the Left joins the following organizations in their support of this progressive policy. These organizations are FORum Unions Maltin, Caritas, and the following political parties which are Alternattiva Demokratika - the Green Party, and the Communist Party of Malta. We urge the Government and other parties to follow suit, concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575


Stqarrija Stampa: Żminijietna ssejjaħ għal zieda fil-paga minima nazzjonali.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug terġa ttenni l-pożizzjoni tagħha għal żieda fil-paga minima nazzjonali f'qasir ta' żmien. Il-paga minima nazzjonali ġiet introdotta f'Malta fl-1974 u minn dakinhar qatt ma ġiet riveduta. L-uniku żidiet fil-paga minima nazzjonali ġew direttament miż-żieda ta’ l-għoli tal-ħajja.

”Li ttejjeb u tipproteġi l-kompetittività hija ħaġa tajba fiha nnifisha, iżda dan m'għandux jsir għad-detriment tal-ħaddiema bi dħul baxx. Tnaqqis fl-ispiża tal-produzzjoni m'għandhiex tikkostitwixxi f’tellieqa sal-qiegħ. Il-paga minima hija l-paga l-aktar baxxa li biha l-ħaddiema jistgħu jbiegħu x-xogħol tagħhom”, qalet l-għaqda Żminijietna.

“Żieda fil-paga minima nazzjonali se ttejjeb il-livell tal-ħajja tal-ħaddiema bi dħul baxx, tnaqqas il-faqar, u tista’ żżid l-effiċjenza u l-produttivitá ”.

“L-effiċjenza hija direttament marbuta mas-sodisfazzjon fix-xogħol”, stqarret Żminijietna

Żminijietna tinnota li “dawk bil-paga minima huma ħaddiema mingħajr snajja, ħaddiema li ġejjin minn ambjent ta’ faqar, żagħżagħ fl-ewwel esperjenza tagħhom fid-dinja tax-xogħol, nisa li huma mpjegati fuq bażi part-time jew b’kuntratt definit u ħaddiema emigranti u barranin.”

Zminijietna Voice of the Left joins the following organizations in their support of this progressive policy

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tingħaqad ma dawn l-organizzazzjonijiet fl-appoġġ tagħhom għal din il-proposta progressiva. Dawn huma l-FOrum Unjins Maltin, Caritas Malta, l-Alternattiva Demokratika, u l-Partit Komunista Malti. Żminijietna tħeġġeġ lill-Gvern u partiti oħra biex jappoġġjaw din il-proposta.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page