Transport Malta should withdraw proposed Kappara Junction Project.

Press Release: 06/09/12
Stqarrija Stampa: 06/09/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Transport Malta should withdraw proposed Kappara Junction Project.

Żminijietna – Voice of the Left highly objects to this project and calls upon Transport Malta to withdraw the proposed development for the construction of a bridge over Regional Road.  The reason behind this project is to link Sliema Road from Gzira to San Gwann into one road. This proposal is the second one after the first option was withdrawn. 

Żminijietna said that “the proposed project will take a large stretch of land in Wied Ghollieqa that is classified as an area of ecological conservation under the Act 311 of 2006”.

“According to the Environmental planning studies the impact of this proposal in Wied Ghollieqa will result in permanent habitat loss, alteration and fragmentation, loss of protected species, which in turn also imply loss or damage to the protected area and designating ecological features characteristics”, stressed Zminijietna.

“With regards to the discarded first proposal, we suggest that further studies are conducted to minimise the impact on the residents, along with other studies to verify the possibility if alternative solutions exists”, concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

TM għandha tirtira l-iżvilupp propost ta' pont fuq Triq Reġjonali.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug li qed toggezzjona ghal dan il-progett, tappella l-TM biex tirtira l-iżvilupp propost għall-bini ta' pont fuq Triq Reġjonali. Pont li l-ħsieb warajh hu li jgħaqqad Triq tas-Sliema fi triq waħda, minn naħa tal-Gzira għal naħa l-oħra ta' triq, direzzjoni ta' San Ġwann. Din il-proposta hi t-tieni waħda minn żewġ proposti.

Żminijietna qalet li “l-proġett propost se jieħu medda mdaqqsa ta' art f'Wied Għollieqa, wied li hu klassifikat bħala żona ta’ konservazzjoni ekoloġika taħt l-Att 311 ta’ 2006”.

“Skond studji dwar l-ambjent u l-ippjanar (EPS) l-impatt ta' din il-proposta f’Wied Għollieqa jinkludi telf, tibdil u fragmentazzjoni ta’ ħabitat, telf ta’ speċi protetti, li jwasslu għal telf jew ħsara fiż-żona protetta u l-karatteristiċi ekoloġiċi tagħha”, saħqet Żminijietna.

"Fir-rigward ta' l-ewwel proposta li giet imwarrba, qed nissuġġerixxu li jkun hemm aktar studji biex jiġi mminimiżżat l-impatt fuq ir-residenti, flimkien ma studji oħra sabiex jiġi verifikat jekk teżistiex il-possibilità ta' soluzzjoni alternattiva", temmet tgħid l-għaqda Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page