Press Release: Żminijietna calls for generosity towards the Syrian People

Press Release: 08/03/12
Stqarrija Stampa: 08/03/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna calls for generosity towards the Syrian People

Żminijietna - Voice of the Left is urging the general public to join in solidarity with GWU and the Civil Protection Department to send supplies of food, clothing, medicines, blankets, water and other essentials to Syria. The Syrian people are facing great hardship and shortages of essential goods and medicine, due to conflict.

It will be a good measure if on the coming Saturday, 10th of March, the general public contributes generously. We also urge civil society, university students and other organizations to join forces in this human gesture. The collection will take place on Saturday 10 March and will be taking place between 10:00 am and 4:00 pm at the Humanitarian Aid Department at the Civil Protection Department in Marsa and in Union Print complex in Marsa and at the Civil Protection Department in Gozo Heliport.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tħeġġeġ il-Pubbliku Malti jgħin b'ġenerożita l-Poplu Sirjan

Żminijietna - Leħen ix-Xellug qed tħeġġeġ il-pubbliku Malti biex jingħaqad mall-GWU u Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex b'solidarjeta' u ġenerożita jintbagħtu provvisti ta' ikel, ħwejjeġ, mediċinali, kutri, ilma u affarijiet oħra essenzjali lejn is-Sirja. Konsegwenza tal-kunflitt il-poplu Sirjan qed jiffaċċja tbatijiet kbar u skarsezzi ta’ oġġetti essenzjali u mediċinali.

Tajjeb li nhar is-Sibt li ġej 10 ta’ Marzu l-poplu Malti jikkontribwixxi kif jista' u anka nħeġġu s-soċjeta' ċivili, studenti universitarji u organizazzjonijiet oħra jingħaqdu f'dan il-ġest uman. Il-ġbir se jsir nhar is-Sibt 10 ta’ Marzu bejn l-10.00 a.m. u l-4.00 p.m fid-Dipartiment tal-Għajnuna Umanitarja tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fil-Marsa, fil-kumpless tal-Union Print fil-Marsa u fid-Dipartiment tat-Tifi tan-Nar tal-Protezzjoni Ċivili fil-Heliport Għawdex.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page