Press Release: COLA should be strenghtened

Press Release: 09/05/12
Stqarrija Stampa: 09/05/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: COLA should be strenghtened

Żminijietna – Voice of the Left views the comments given by Josef Bonnici, Governor of Malta Central Bank, during the Central Bank’s annual report as a direct threat towards the present mechanismof COLA. “The idea that the cost of living compensation should be tied to productivity does not make sense, as COLA was introduced to make good for the increase in prices”, said Żminijietna.

“The Central Bank Governor's reasoning is dangerous as this will revive the same chaotic situation that happened to the Phoenicia Hotel workers in the late 80s, when the management refused to give a cost of living increase. COLA was the direct result of such situations”, stated Żminijietna.

Żminijietna believes that an increase in productivity can only be achieved through good working conditions, an increase in the minimum wage, job training and other work incentives, such as more affordable child care facilities and work-life balance”, continued Żminijietna.

“The Governor’s neoliberal way of thinking is similiar to the European Neoliberal strategy which results in an increase in the working poor and deregulation of the labour market. COLA should be revised so the cost of living adjustments are more realistic”, concluded Żminijietna. 

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Il-COLA għandha tissaħħaħ

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tħares lejn il-kummenti mogħtija mil-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Josef Bonnici, fir-rapport annwali tal-Bank Ċentrali bħala theddida diretta lejn il-mekkaniżmu attwali tal-COLA.

“L-idea li l-kumpens għal għoli tal-ħajja għandu jkun marbut mall-produttività ma jagħmilx sens, peress li l-COLA ġiet introdotta biex tagħmel tajjeb għaż-żieda fl-għoli tal-ħajja”, qalet l-Għaqda Żminijietna.

“Ir-raġunament tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali huwa perikoluż għax dan se jerġa’ jqajjem l-istess sitwazzjoni kaotika għal dak li ġara lill-ħaddiema tal-Lukanda Phoenicia fl-aħħar ta’ tmeninijiet, meta t-tmexxija tal-Lukanda irrifjutaw li jagħtu lill-ħaddiem iż-żieda għal għoli tal-ħajja. COLA kienet ir-riżultat dirett għas-soluzzjoni f’sitwazzjoni bħal din”, stqarret Żminijietna.

Żminijietna temmen li ż-żieda fil-produttività tista’ biss tinkiseb permezz ta’ kundizzjonijiet tajba tax-xogħol, żieda fil-paga minima, żieda fit-taħriġ tax-xogħol u inċentivi oħra tax-xogħol, bħal faċilitajiet aktar ta’ ‘child care facilities’ affordabli u bilanċ aktar bejn ix-xogħol u l-familja, kompliet tgħid Żminijietna.

“Il-ħsieb neoliberali tal-Gvernatur tal-Bank Ċentrali huwa simili għall-istrateġija neoliberali Ewropea li qed twassal għal żieda fil-‘working poor’ u deregolamentazzjoni tas-suq tax-xogħol. COLA għandha tiġi riveduta sabiex l-aġġustament tal-COLA jkun aktar realistiku”, ikkonkludiet l-Għaqda Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page