Żminijietna welcomes smoke-free play grounds

Press Release: 10/02/12
Stqarrija Stampa: 10/02/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna welcomes smoke-free play grounds

Żminijietna - Voice of the Left welcomes the decision taken by the Government to make public playgrounds smoke-free-zones. "This will ensure that children can play in a safe and healthy environment. On the other hand we believe that the authorities should do more to enforce the law against smoking in bars and nightclubs, as this is a detriment to the workers, and non-smokers".
"Government should also consider making all 5 a-side football pitches accessible to all children against payment, as the one adjacent to the Naxxar playing field, under the control of the local council".

"The same can be said about the opening of State Schools, after school hours, for the benefit of the community, as these can provide a possible venue for sports, recreation and cultural activities. The fact that the area is located inside a public building makes the area safer for the community especially children".

"Localities in the harbour region are the ones densely populated and the most developed", stated Żminijietna. "These localities should be given importance in the provision of free access to playgrounds and state schools after hours".

"Local Councils and the civil society can contribute toward this aim by offering a helping hand to operate this system", concluded Żminijietna - Voice of the Left.

David Pisani
Public Relations officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Żminijietna tfaħħar playgrounds bla tipjip

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tilqa' d-deċiżjoni meħuda mill-Gvern biex playgrounds pubbliċi jkunu żoni ħielsa mit-tipjip. "Dan se jiżgura li t-tfal jistgħu jilagħbu f'ambjent b’inqas periklu u nadif. Minn banda l-oħra nemmnu li l-Awtoritajiet għandhom jgħafsu aktar biex jinforzaw il-liġi kontra tipjip fi stabbilimenti ta’ divertiment, liema tipjip jaffettwa s-saħħa tal-ħaddiema li jaħdmu f’dal qasam u dawk li ma jpejpux”, qalet Żminijietna.

"Il-Gvern għandu wkoll jikkunsidra li jagħmel l-5 a-side grawnds tal-futbol aċċessibli b’xejn għat-tfal kollha, bħal dak li hemm jmiss mal-playing field tan-Naxxar, taħt il-kontroll tal-kunsill lokali".

"L-istess jista' jingħad dwar il-ftuħ ta’ Skejjel Statali, wara l-ħinijiet tal-iskola, għall-benefiċċju tal-komunità, għax dawn jistgħu jipprovdu post għal attivitajiet sportivi, rikreazzjonali u kulturali. Il-fatt li ż-żona tkun tinsab ġewwa bini pubbliku, jagħmel il-post aktar żgur għall-komunità, speċjalment it-tfal”.

"Il-lokalitajiet fir-reġjun tal-port huma dawk l-aktar popolati u l-aktar żviluppati", stqarret l-Għaqda Żminijietna. "Dawn il-lokalitajiet għandew jingħataw importanza f’dak li hu aċċess liberu għall-playgrounds u l-iskejjel statali wara l-ħin ta’ l-iskola".

"Il-Kunsilli Lokali u s-soċjetà ċivili jistgħu jikkontribwixxu lejn dan il-għan billi joffru daqqa t'id biex topera din is-sistema", ikkonkludiet l-Għaqda Żminijietna - Leħen ix-Xellug.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Publiċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:7953 6914

 

 

 

 

Press Releases Main Page