Żminijietna appeals for support of EU Banking Reform Advisory Group.

Press Release: 12/10/12
Stqarrija Stampa: 12/10/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna appeals for support of EU Banking Reform Advisory Group.

Żminijietna – Voice of the Left supports the EU banking reform advisory group, which is recommending to the European Commission to divide banks. The proposal for supervision of banks is positive but not enough. Żminijietna appeals Government to support the recommendation.

“The advisory group wants that the banks' deposit-taking business, known as retail banking, to be separated from risky own-account trading in securities and derivatives and other investment banking activities,” said Żminijietna – Voice of the Left.

“A banking system where profits are private and losses are public should be done away with, so that the taxpayer is safeguarded from the burden of having to make good for losses through banks' gambling and high-risk deals”, stated Żminijietna.

“The Maltese Government and the Maltese members of European Parliament should support this progressive proposal, in order to strengthen and protect its ordinary citizens from financial speculation”, concluded Żminijietna – Voice of the Left.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella għal appoġġ lill-Grupp ta' Esperti Ewropej fuq ir-Riforma Bankarja.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappoġġja l-Grupp ta' esperti Ewropej fuq ir-Riforma Bankarja, li qed jirrakomanda lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tiddividi l-banek. Il-proposta għas-superviżjoni tal-banek hija pożittiva iżda mhux biżżejjed. Żminijietna tappella l-gvern biex jappoġġja din ir-rakomandazzjoni.

“Il-grupp ta’ esperti jrid li l-banek ta’ depożitu-teħid tan-negozju, magħrufa bħala servizzi bankarji bl-imnut, jiġu separati minn negozji ta’ riskji, titoli u strumenti oħra finanzjarji u attivitajiet oħra bankarji ta’ investiment” qalet l-għaqda Żminijietna - Leħen ix-Xellug.
“Sistema bankarja fejn il-profitti huma privati ​​u t-telf huwa pubbliku għandna nwarrbuha, ħalli 'taxpayer' jkun imħares milli jkollu jagħmel tajjeb għal telf mill-banek li jispekulaw u jirriskjaw flus il-poplu”, stqarret Żminijietna.

“Il-Gvern Malti u l-Membri Parlamentari Ewropej għandhom jagħtu l-appoġġ lil din il-proposta progressiva, sabiex jipproteġu liċ-ċittadini ordinarji mill-ispekulazzjoni finanzjarja”, temmet tgħid Żminijietna - Leħen ix-Xellug.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page