Żminijietna appeals ARRIVA workers to unite

Press Release: 13/07/12
Stqarrija Stampa: 13/07/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna appeals ARRIVA workers to unite. 

Żminijietna – Voice of the Left urges all employees working with the public transport company ARRIVA to strengthen the principle of solidarity between each other.

“Whenever there is unity between workers, there is strength. Through unity, port workers across Europe succeeded in laying pressure on the European Parliament to reject the liberalisation of Europe’s port services directive. The directive would have meant that dock work would have been opened up to untrained, poorly paid workers, in other words to cheap labour”, said Żminijietna.

“Its better if the workers unite to fight against the nonsensical work regulation that was introduced by the government in the public reform, so not to allow half of the workforce to participate in a strike action. This regulation is already in itself creating an obstacle to improve the present working conditions. So one wonders, why are the workers complicating the situation by their disunity”, continued Żminijietna.

“The decision to establish a house union was a hurried decision. Any House union in the public transport sector, which does not have the support of a bigger federation of unions, representing workers in the transport, maritime and aviation sector will not be very beneficial in their quest to improve their working conditions”.

“Workers should be more cautious whenever choices are to be made”, concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella lill-ħaddiema ta’ l-Arriva biex jingħaqdu. 

Żminijietna - Leħen il-Xellug tappella lill-ħaddiema kollha li jaħdmu mal-kumpanija tat-trasport pubbliku ARRIVA biex isaħħu bejniethom il-prinċipju ta’ solidarjetà. 

"Kull meta kien hemm l-għaqda, fost il-ħaddiema, kien hemm is-saħħa. Permezz ta’ l-għaqda, li l-ħaddiema tal-port fl-Ewropa rnexxielhom jagħmlu pressjoni fuq il-Parlament Ewropew biex jivvutaw kontra d-direttiva li tilliberalizza s-servizzi tal-port. Id-direttiva kienet tkun tfisser li l-manutenzjonijiet u s-servizzi fil-port jkunu miftuħa għall-ħaddiema mhux imħarrġa, u ħaddiema b’pagi baxxi, fi ftit kliem ieħor ‘cheap labour’ ", qalet l-għaqda Żminijietna. 

"Huwa aktar aħjar jekk il-ħaddiema jingħaqdu biex jiġġieldu kontra l-liġi tax-xogħol bla sens li ġiet introdotta mill-gvern fir-riforma ta’ trasport pubbliku, li timpedixxi nofs il-ħaddiema ta’ l-ARRIVA li jipparteċipaw f'azzjoni ta’ strajk. Dan il-liġi, fiha innifisha diġà qed joħloq ostaklu biex isir titjieb fil-kundizzjonijiet preżenti ta’ xogħol. Allura wieħed jistagħeb kif il-ħaddiema qed jkomplu jikkumplikaw is-sitwazzjoni bil-qasma bejniethom", kompliet tgħid Żminijietna. 

"Id-deċiżjoni li tiġi stabilita ‘house union’ kienet deċiżjoni mgħaġġla. Kull ‘house union’ fis-settur tat-trasport pubbliku, li ma tgawdiex l-appoġġ ta’ federazzjoni akbar ta’ trejdjunjins li tkopri l-qasam ta’ trasport,  marittimu u avjazzjoni, mhux se tissarraf daqshekk f’benefiċċju għall-ħaddiema biex dawn jkomplu itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom”. 

"Il-ħaddiema għandhom ikunu aktar kawti kull meta għandhom jsiru l-għażliet", ikkonkludiet l-għaqda Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

 

Press Releases Main Page