Press Release: Żminijietna urges the Government to protect "Social Justice"

Press Release: 15/03/12
Stqarrija Stampa: 15/03/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna urges the Government to protect "Social Justice"

Żminijietna - Voice of the Left supports and joins in the criticism that is being levied against the Government by the FORum Unions Maltin, GWU, Alternattiva Demokratika, Labour Party, the Communist Party of Malta and several sectors of the public for cutting funds in the Health, Social and Education sectors.

“The withdrawal of funds to such programmes as carried out by organisations such as ‘Inspire’ is a clear example that Government is dumping its social responsibility”, said Żminijietna.

Żminijietna insists “that these austerity measures are not justified, as the most negatively affected will be those most vulnerable”.

“This anti-social policy is intensifying this social chasm. It is clear that the Government is giving more value to the building of the new Parliament, which is costing millions of Euros, than to the real needs of the people”. 

“Żminijietna believes, that parents of children benefiting from the services like those provided by ‘Inspire’ should enjoy the support of the State and, if necessary, expenditure cuts should be targeted against projects and schemes which make no social sense. An example is the money voted to parents sending their children to private schools”, said the Leftist Organisation Żminijietna.

“The Government should remedy the situation by immediately introduce progressive taxation measures, and urge him to support the European Union proposal for a tax on financial transactions”, concluded Żminijietna

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-Gvern biex jħares l-“Ġustizzja Soċjali”

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappoġġja u tingħaqad fil-kritika li qed ssir kontra l-Gvern, mill-FORum Unjins Maltin, il-GWU, l-Alternattiva Demokratika, il-Partit Laburista, l-Partit Komunista Malti u setturi oħra tal-pubbliku għall-qtugħ fin-nefqa mis-settur tas-Saħħa, Soċjali u Edukattiv.

“It-twaqqif ta’ fondi għall-programmi edukattivi ta’ l-‘Inspire’ huma eżempju ċar li l-Gvern ma jinteressax mill-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tan-nies”, qalet Żminijietna. 

Żminijietna ssostni “li dawn il-miżuri ta’ awsteritá mhumiex ġustifikati, għax l-aktar milquta se jkunu l-persuni vulnerabbli fis-soċjetá ”.

“Il-qasma soċjali fis-soċjetá se tkompli tikber b’din it-tip ta’ politika anti-soċjali. Huwa ċar li dan il-Gvern qed jagħti aktar valur lill-bini tal-Parlament il-ġdid, li se jiġi jiswa miljuni ta’ Ewro, milli l-bżonnijiet reali tan-nies.”

“Żminijietna temmen li ġenituri ta’ tfal li qed jibbenefikaw minn servizzi li joffru organizazzjonijiet bħal ‘Inspire’għandhom isibu l-appoġġ kollu ta’ l-Istat, u jekk hemm bżonn il-qtugħ fl-ispiża kapitali għandha ssir minn skemi oħra ta’ benefiċċji li soċjalment ma jagħmlux sens. Eżempju ta’ dan huma l-flus ivvutati lill-ġenituri li jibgħatu tfal fi skejjel privati”, tgħid l-Għaqda Xellugija Żminijietna.

“Il-Gvern għandu jirrimedja sitwazzjoni u minnufih jdaħħal miżuri fiskali progressivi, u nħeġġuħ jappoġġja l-proposta ta’ l-Unjoni Ewropea favur taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji”, temmet tgħid l-Għaqda Żminijietna – Leħen ix-Xellug. 

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page