Failed recycling system

Press Release: 18/08/12
Stqarrija Stampa: 18/08/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Failed recycling system

"European Commission criticism of Malta with regards to waste management confirms that the present recycling system is failing. If no real action is taken the end result will be the building of more incinerators across the country".

"The current system applied by the private sector to collect waste generated through packaging is a positive measure. But it remains a fact that big part of the problem for the amount of waste generated is linked to the commercial sector, which is the biggest leading producer of waste", said Żminijietna.

“The present system is unsustainable, as millions of plastic, tin and glass containers are placed on the market, and a substantional part of these is not collected by the same business sector. The Government should directly regulate this sector", said Żminijietna.

"On the other hand, the incentives schemes to encourage consumers to dispose of waste sustainably are weak. Żminijietna appeals to the Authorities to seriously implement a national plan to introduce incentives to reward change”.

“The Authorities must consider schemes applied in other countries, such as where beverage aluminium cans (52 billion are produced per year in Europe) are collected in specific vending machines, where the consumers are compensated for the amount of cans deposited. Aluminum is one of the easiest material to recycle profitably. We insist that this scheme should be the responsibility of the commercial sector", said Żminijietna.

"The Authorities together with the local councils should re-introduce the scheme that provides families with free recycling bags. Incentives should also be applied to promote more the system of 'refill', when selling liquid soaps, laundry, and detergent etc. These are all measures that can be introduced and operated easily", concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: L-iskema tar-riċiklaġġ falliment.

Il-pożizzjoni li tpoġġiet fiha Malta mil-Kummissjoni Ewropea rigward l-immaniġġjar ta’ l-iskart jikkonferma dak li ilna ngħidu bħala organizzazzjoni li s-sistema mhiex qed taħdem u s-soluzzjoni se tispiċċa tkun l-bini ta’ aktar inċeneraturi madwar Malta.

“L-iskema preżenti li hi mħaddma mis-settur privat sabiex jinġabar l-iskart iġġenerat mill-ippakkjar hija miżura pożittiva. Imma xorta jibqa' l-fatt, li parti kbira tal-problema ta’ l-ammont ta' skart li qed jiġi ġġenerat fis-suq hu attribwit għas-settur kummerċjali li huwa l-ikbar produttur ewlieni fil-ġenerazzjoni ta’ l-iskart", qalet Żminijietna.

"Ma nistgħux nibqaw b'sistema fejn il-miljuni ta' prodotti li jiġu mitfugħa fis-suq, parti sostanzjali minnhom ma jinġabrux mil-istess settur kummerċjali. Il-Gvern għandu jirregola direttament dan is-settur", qalet l-għaqda Żminijietna.

“Min naħa l-oħra l-iskema ta’ inċentivi biex tħajjar lill-konsumatur biex jiddisponi mil-iskart b’mod sostenibbli huma fjakki. Żminijietna tappella l-Awtoritajiet biex jitfassal pjan nazzjonali serju sabiex jiddaħħlu miżuri ta' inċentivi biex jitnaqqas l-iskart”. 

"L-Awtoritajiet għandhom jikkunsidraw skemi bħal ma hemm f’diversi pajjiżi Ewropej fejn bottijiet ta’ xorb minerali u birer (52biljun jiġu ġġenerati fl-Ewropa) jinġabar f’magni elettroniċi apposta, fejn il-konsumatur jingħatha kumpens tal-ammont li jkun tefa'. L-aluminju huma l-eħfef materjal li tista’ tirriċikla b’mod profitabbli. Din l-iskema għandha tkun taħt ir-responsabiltá tas-settur kummerċjali”, qalet Żminijietna.

“L-Awtoritajiet flimkien mal-kunsilli lokali għandhom jerġaw jintroduċu s-sistema ta' għoti ta' boroż għar-riċiklaġġ b'xejn lill-familji Maltin. Għandha tiġi nċentivata aktar is-sistema ta' 'refill', fil-bejgħ ta’ likwidi ta’ sapun, ħasil tal-ħwejjeġ, deterġenti etc. Dawn huma lkoll miżuri li jistgħu jiġu ntrodotti u mħaddma faċilment”, temmet tgħid l-Għaqda Żminijietna.  

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page