"The government paves the way for a race to the bottom", Żminijietna - Voice of the Left

Press Release: 19/02/12
Stqarrija Stampa: 19/02/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

"The government paves the way for a race to the bottom", Żminijietna - Voice of the Left

Żminijietna - Voice of the Left disagrees with the position that the Minister for Justice, Dialogue, and the Family, Chris Said has taken with regards ‘private agencies for temporary work’.

"To regulate these agencies is a good thing, but one should understand, that these agencies are part of the Neo-liberal Agenda, for privatization and the creation of more precarious jobs," said Żminijietna.

"Żminijietna notes that recently the Federation of Trade Unions of Israel, HISTADRUT organized a general strike that lasted two days, precisely against the engagement of thousands of precarious workers, through such agencies', continued Żminijietna.

Żminijietna believes that the legislation by law of these agencies will lead to a reduction in wages and an erosion of working conditions of these workers, as workers are compelled to compete among themselves in a race to the bottom.

“Workers employed under such conditions will find themselves in a position that it will be impossible for them to join and be organized in a Trade Union, which is the only body that defends worker’s rights. In practice that what is happening in Malta", said Zminijietna.

"The government is bound by duty to bear its responsibility to create regular and decent jobs, to allow the worker to build their future, away from precarious employment, with the constant fear of losing their job over nightly”, concluded Żminijietna.

Andre Damato
Assistant PRO
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7937 0523

Stqarrija Stampa: “Il-Gvern jwitti t-triq għat-tiġrija sal-qiegħ”, Żminijietna – Leħen ix-Xellug

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ma taqbilx mall-pozizzjoni li qed jieħu l-Ministru tal-Ġustizzja, Djalogu, u l-Familja, Chris Said dwar l-aġenziji privati ta’ xogħol temporanju.

“Li tirregola dawn l-aġenziji huwa ħaġa tajba, imma tajjeb li wieħed jifhem li dawn l-aġenziji huma parti mill-Aġenda Neo liberali ta’ privatizzar u aktar ħolqien ta’ xogħol prekarju”, qalet Żminijietna.

“L-Għaqda tinnotali fil-jiem li għaddew l-Federazzjoni ta’ Trejdunjins ta’ Iżrael, HISTADRUT organizzat strajk ġenerali li dam jumejn, propju kontra l-ingaġġ ta’ eluf ta’ ħaddiema prekarji, permezz ta’ aġenziji bħal dawn” kompliet Żminijietna.

Żminijietna temmen li l-introduzzjoni bil-liġi ta’ regolamenti dwar dawn l-aġenziji se twassal għal tnaqqis fil-pagi u tnawwir tal-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ dawn il-haddiema, fejn il-ħaddiema qed jiġu mġiegħla jikkompetu bejniethom f’tiġrija sal-qiegħ. 

“Haddiema bħal dawn se jkunu f’pożizzjoni mpossibli li jissieħbu u jiġu organizzati fi Trejdjunjin, li hi l-uniku targa tal-ħaddiema fil-konfront ta’ Min Iħaddem. Fil-fatt fil-prattika hekk qed iseħħ”,qalet Żminijietna. 

“Il-Gvern huwa fi dmir li jerfa’ responsabiltá tiegħu li joħloq impjiegi regolari, li jippermettu lill-ħaddiem jibni l-futur tiegħu u mhux jibqa dejjem prekarju, bil-biża li jitlef l-impjieg minn llum għal għada”, temmet tgħid Żminijietna.

Andre Damato
Assistant PRO
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7937 0523

Press Releases Main Page