Press Release: Government should introduce social measures in the domestic use of gas

Press Release: 19/04/12
Stqarrija Stampa: 19/04/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Government should introduce social measures in the domestic use of gas

Żminijietna – Voice of the Left appeals to the Government to introduce measures so that the basic consumption of gas is safeguarded.

Żminijietna believes that this can only be achieved through state subsidies towards domestic use. On the other hand the use of gas by the commercial sector should not enjoy the same social treatment.

“The latest increases in the price of gas show that the families are the ones carrying the burden, so that the price of gas for commercial use is not raised”, stated Żminijietna.

Żminijietna continues that in reality there is a paradox in society where pensioners are finding it hard to heat their house in winter, while open air restaurants are wasting gas to heat the area.

Żminijietna maintains that “the Government should generate more revenue from progressive taxation, such as the European proposal for a financial transaction tax, and through windfall profits from the financial, banking and gaming sector”.

Żminijietna believes that the State should intervene according to needs, so that the social aspect is protected in the use of energy. Żminijietna also believes that the regulating authority should be more transparent and sensitive towards the consumer.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa:  Gvern għandu jintroduċi miżuri soċjali fl-użu domestiku tal-gass

Żminijietna - Leħen ix-Xellug appellat lill-Gvern biex idaħħal miżuri ħalli l-konsum bażiku tal- gass jiġi ssalvagwardjat.

Żminijietna temmen li dan jista’ jinkiseb biss permezz ta’ sussidji statali lejn l-użu domestiku. Min-naħa l-oħra l-użu tal-gass mis-settur kummerċjali mgħandux jgawdi mill-istess trattament soċjali.

“Iż-żieda dan l-aħħar fil-prezz tal-gass juri li l-familji huma dawk li se jġorru l-piż, hekk kif il-prezz tal-gass għall-użu kummerċjali ma żdietx”, stqarret Żminijietna.
Żminijietna tkompli tgħid li fir-realtà jeżisti paradoss fis-soċjetà fejn pensjonanti qed isibuha diffiċli biex isaħħnu d-dar tagħhom fix-xitwa minħabba żieda fil-prezz, filwaqt li ristoranti bil-faċilitajiet tagħhom fuq barra qed jaħlu l-gass biex isaħħnu l-area ta’ barra.

Żminijietna ssostni li “l-Gvern għandu jiġġenera aktar dħul b’taxxi progressivi, bħall-proposta Ewropea għal taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji, u permezz ta’ taxxa fuq il-profitti kbar li qed jagħmel is-settur finanzjarju, dak bankarju u tal-logħob”.

Żminijietna temmen li l-istat għandu jintervjeni skond il-bżonn, sabiex l-aspett soċjali jkun protett fl-użu ta’ enerġija. Zminijietna temmen ukoll li l-awtorità regolatorja għandha tkun aktar trasparenti u sensittiva lejn il-konsumatur.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page