Press Release: Żminijietna appeals to MEPA to protect open spaces in Floriana.

Press Release: 20/01/12
Stqarrija Stampa: 20/01/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna appeals to MEPA to protect open spaces in Floriana.

Żminijietna –Voice of the Left calls upon MEPA to withhold the permit for the development of a carpark at Floriana, adjacent Floriana football ground, where the Independence Ceremony was held. The locality of Floriana is already filled up with parking facilities. It will be better if the 'Park and Ride’ system is run successfully.

“The problem of traffic congestion, pollution and lack of open spaces in urban areas are all attributed to the wrong policies that promote more the use of private cars”.

“It will make more sense if the Transport Authority works together with MEPA and the Health Sector to implement a national plan to promote more, the use of public transport, more open spaces, planting of more trees, and more important, the reduction of carbon dioxide and air pollution".

Żminijietna appeals to MEPA, “that before taking any decision on this application, assessment on the social, environmental and health impact should be made”.
 


David Pisani
Public Relations officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-MEPA biex tipproteġi l-ispazji miftuħin fil-Furjana.

Żminijietna –Leħen ix-Xellug tappella l-MEPA biex iżżomm milli tapprova l-permess għall-bini ta’ carpark ġewwa l-Furjana, biswit l-grawnd tal-Furjana, fejn fiha kienet saret iċ-ċerimonja tal-Indipendenza. Il-lokalitá tal-Furjana diġá mimlija bi spazji ta’ parkeġġ. Jkun aħjar jekk terġa titħaddem b'suċċess is-sistema tal-'Park and Ride'.

“Il-problema ta’konġestjoni ta’ traffiku, tniġġis u nuqqas ta’ spazji miftuħa fi żoni urbani huma kollha attribwiti għall-politika żbaljata li qed tħajjar aktar nies jagħmlu użu mill-karozza privata tagħhom”.

“Jagħmel aktar sens jekk l-awtoritá ta’ Trasport Malta taħdem flimkien mall-MEPA u l-Awtoritá tas-Saħħa sabiex jiġi mfassal pjan nazzjonali li jippromwovi l-użu aktar ta’trasport pubbliku, aktar ħolqien ta’ spazji miftuħa, tħawwil ta’ aktar siġar, u l-aktar importanti t-tnaqqis ta’karbonju u tniġġis fl-arja”.

Għalhekk Żminijietna qiegħda tappella l-MEPA biex qabel ma tieħu xi deċiżjoni fuq din l-applikazzjoni, tevalwa l-impatti soċjali, ambjentali u ta’ saħħa marbutin magħha.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Publiċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob:7953 6914

 

 

 

 

Press Releases Main Page