Press Release: Żminijietna appeals Government to review Malta’s position in PfP

Press Release: 20/06/12
Stqarrija Stampa: 20/06/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna appeals Government to review Malta’s position in PfP

Żminijietna -Voice of the Left calls upon the Government to respect the decision taken in the parliamentary vote against RCC. The Government has no other option, but to review Malta’s position in the “Partnership for Peace”.

“The vote in favour confirms that Moviment Graffitti and the other civil society organisations were right in campaigning massively against the present administration, as the process adopted to reactivate Malta’s entry in PfP does not respect the laws of democracy”, stressed Żminijietna. “The slogan for the campaign was ‘dictatorial democracy’”.

Żminijietna believes that respect for democratic rules requires, that the government bears political responsibility, and review Malta’s position in the PfP. “We appeal also to the Labour Party to put pressure on the government in this regard”, concluded the leftist organisation Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella l-Gvern biex jirrevedil-pożizzjoni ta’ Malta fil-PfP

Żminijietna –Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern biex jirrispetta d-deċiżjoni fil-vot parlamentari kontra RCC. Il-Gvern ma fadallux triq oħra, ħlief li jirrevedi l-pożizzjoni ta’ Malta fil-“Partnership for Peace”.

“Dana r-riżultat jikkonferma kemm kellha raġun dak inhar is-soċjetá ċivili, fosthom il-Moviment Graffitti, li l-proċess li ġie adottat mil-amministrazzjoni preżenti biex Malta terġa tissieħeb fil-PfP ma kienx wieħed li jirrispetta l-liġijiet tad-demokrazija”, saħqet l-Għaqda Żminijietna. “Dak inhar is-slogan tal-kampanja li ntużat kien ‘demokrazija dittatorjali’”.

Żminijietna temmen li r-rispett lejn ir-regoli tad-demokrazija jitolbu li l-Gvern jerfa’ responsabilta’ politika tiegħu u jirrevedi l-pożizzjoni ta’ Malta fil-PfP. “Nappellaw lill-Partit Laburista biex hu wkoll jagħmel pressjoni politika fuq il-Gvernf’dan ir-rigward”, temmet tgħid l-Għaqda Xellugija Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page