Żminijietna supports the call for trade union rights for the national security force

Press Release: 20/07/12
Stqarrija Stampa: 20/07/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna supports the call for trade union rights for the national security forces.  

Żminijietna – Voice of the Left supports the call made by the General Workers Union, UHM and FOrum for a revision in the maltese legislation to grant trade union rights to the police force, and the armed forces. A right which is recognised in various countries, where in some even the right to strike is allowed. Alternattiva Demokratika and the Labour Party are also infavour of these rights.

“In a progressive country like Argentina, Santa Cruz province police’s officers are on a 12th day strike, calling for an increase in their wage. On the other hand, members of the police force in Malta had to file a judical protest against the government with regards to overtime payments due to them for the period between 1993 and 2006, which the government is refusing to pay” said the organisation Żminijietna.  

Żminijietna believes that a minimum of rights should be guaranteed to all security forces, at least the right to join or form a trade union, as this will guarantee the right to seek redress for any unjustice that they may suffer”, stated Żminijietna. 

Żminijietna appeals to the government to recognise these rights and to start to take measures to redress this police overtime issue.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappoġġja s-sejħa favur id-dritt ta’ unjin għall-forzi tas-sigurta nazzjonali

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappoġġja s-sejħa tal-GWU, UHM u FOrum għar-reviżjoni fil-liġi Maltija sabiex jiġu ggarantiti d-drittijiet tal-ħaddiema lill-forzi kollha ta’ l-ordni f’Malta. Drittijiet li huma rikonoxxuti f’diversi pajjiżi, fejn f’ċertu pajjiżi anke d-dritt li tistrajkja jitħalla. L-Alternattiva Demokratika u l-Partit Laburista huma wkoll favur dawn id-drittijiet.

“F’pajjiż progressiv bħall-Arġentina, l-uffiċċjali tal-pulizija fil-provinċja ta’ Santa Cruz jinsabu fit-tieni ġimgħa ta’ strajk, jappellaw għal żieda fil-paga. Mil-banda l-oħra, membri tal-pulizija f’Malta kellhom iressqu protest ġudizzjarju kontra l-gvern f’dak li għandu x’jaqsam ma pagamenti dovuti għal sigħat aktar ta’ xogħol f’sahra bejn il-perjodu 1993 u 2006, fejn il-gvern qed jirrifjuta li jħallas”, qalet Żminijietna.
Żminijietna temmen li għandhom jiġu ggarantiti l-minimu ta’ drittijiet lill-forzi ta’ l-ordni, għall-inqas id-dritt li jissieħbu u jiffurmaw trejdjunjin, għax dan jiggarantixxi d-dritt li jiġi mfittex rimedju għal kull inġustizzja li jistgħu jsofru minnha.

Żminijietna tappella lill-gvern biex jirrikonoxxi dawn id-drittijiet u jibda’ jieħu l-miżuri biex jirrimedja l-problema tal-‘overtime’ tal-puluzija.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

 

Press Releases Main Page