Żminijietna expressed its condolences to the family of Dom Mintoff

Press Release: 21/08/12
Stqarrija Stampa: 21/08/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna expressed its condolences to the family of Dom Mintoff

Żminijietna –Voice of the Left expressed its condolences to the family of Dom Mintoff following his passing away.

“Mintoff played a dominant role in Malta’ politics for decades before and after the Island’s independence. Under Mintoff’s leadership Malta cuts its ties with the British Monarchy and became a republic".

"His government introduced a wide range of social benefits particularly in the fields of health care, the pension system, education and children’s allowances".

"In the international sphere Mintoff was a leading figure in the non-aligned Movement and was instrumental in the closing down of the foreign military base", concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna espremiet il-kondoljanzilill-familja ta' Mintoff

Żminijietna – Leħen ix-Xellug espremiet il-kondoljanzi lill-familja Mintoff għat-telfa għażiża ta' Duminku Mintoff.

 “Mintoff kellu rwol dominanti fix-xena politika Maltija għal għexieren ta' snin qabel u wara l-Indipendenza ta' Malta.Taħt it-tmexxija ta' Mintoff, Malta qatgħet kull irbit mal-monarkija Brittannika u Malta saret Repubblika".

"Il-Gvern ta' Mintoff introduċa firxa wiesgħa ta' benefiċċji soċjali b'mod partikolari fl-oqsma tal-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, sistema tal-pensjonijiet, u benefiċċji tat-tfal".

"Fi sfera nternazzjonali Mintoff kien il-figura ewlenija fi Non-Aligned Movement u kien strumentali fl-għeluq tal-bażi militari barranija f'Malta", ikkonkludiet Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page