Press Release:  Żminijietna condemns the Development of Manoel Island

Press Release: 22/05/12
Stqarrija Stampa: 22/05/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release:  Żminijietna condemns the Development of Manoel Island

Żminijietna – Voice of the Left appeals to the Government to withdraw the planning development concession given to MIDI to develop Manoel Island. This has to be done without any conditional charges or exchange of land in another locality. The land in question should be returned to the public.

"Minister Mario Demarco should also intervene in this issue to safeguard public interest before any other interest. The proposed development is bigger than what was originally approved by MEPA”, said Żminijietna. "We believe that the authorities should view things from a different perspective to how they are viewed today. To date it seems that private interest prevails over the national interest."  

“In a call for social and ecological justice, Żminijetna – Voice of the Left states, “The land taken away by the massive developments of Tigne and Portomaso must be compensated for by returning Manoel Island to the Maltese public. We appeal to the other parties to abide by this principle.”

Żminijietna agrees with the proposal put forward by the Green Party, Alternattiva Demokratika to convert this locale into an eco and historical island, whereby the only interventions will be to safeguard and maintain the historical and natural environment of the area.   

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575 

Stqarrija Stampa: Żminijietna tikkundanna l-iżvilupp ta' Manoel Island.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Gvern biex jirtira l-permess lill-MIDI għal żvilupp ta’ Manoel Island. Dana għandu jsir minghajr ebda kundizzjonijiet ta’ ħlas jew tpartit ta’ art f’lokalita’ oħra. L-art f’Manoel Island għandha tingħata lura lill-poplu Malti.

"Il-Ministru Mario Demarco għandu wkoll jintervjeni fuq din il-kwistjoni sabiex l-interess pubbliku jiġi mħares qabel dak privat. L-iżvilupp propost hu akbar minn dak approvat oriġinarjament mill-MEPA”, qalet Żminijietna. “Nemmnu li l-awtoritajiet għandhom jibdew jħarsu lejn dawn l-affarijiet minn perspettiva differenti ta’ kif jsiru l-affarijiet illum. Sa llum jidher li l-interess privat qed jipprevali fuq dak nazzjonali”.

Fl-għajta għall-ġustizzja soċjali u ekoloġika, Żminijietna qalet, “l-art meħuda għall-iżvilupp massiv ta’ Tigne u Portomaso għandha tiġi kkumpensata billi jingħata lura Manoel Island lill-pubbliku. Nappellaw lill-partiti oħrajn biex jaderixxu ma’ dawn il-prinċipji”.  

Żminijietna taqbel mal-proposta ta’ l-Alternattiva Demokratika sabiex Manoel Island tiġi kkonvertita fi gżira ekoloġika u storika fejn l-uniku intervent hu biex jiġi mħares il-wirt storiku u l-ambjent naturali li hemm f'dik iż-żona.

Richard Mifsud
Uffiċjal Relazzjonijiet Publiċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575 

 

Press Releases Main Page