Press Release: MEPA should protect public interest in the newly proposed Portomaso Development

Press Release: 24/04/12
Stqarrija Stampa: 24/04/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

MEPA should protect public interest in the newly proposed Portomaso Development

Żminijietna – Voice of the Left said that “the proposed development at Portomaso for the construction of 46 new apartments, sends a clear message that the developer’s intentions were always to develop the whole area, which until today serves as open space in an already highly developed area.”

“MEPA should leave this area untouched, to serve as open space and make up for the lost public foreshore and the destruction of our national heritage by the Portomaso project,” said Żminijietna.

“During the construction of Portomaso, MEPA gave the green light to the destruction of a historical trench wall to make way for a yacht marina. This shows that neither the developers, nor MEPA are concerned with what is best in the public interest.” stated Żminijietna.

Żminijietna persists, “The recent recommendation of the Planning Directorate is not news to us, since we were expecting their approval of this development.” 

Żminijietna recalls Moviment Graffitti’s massive campaign against the Portomaso development which included a hunger strike. Other organisations supported this campaign, namely Moviment għal Ambjent (now known as Friends of the Earth Malta), Alternattiva Demokratika and the residents of the area.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Il-MEPA għandha tħares l-interess pubbliku fl-iżvilupp propost f’Portomaso

"L-iżvilupp propost ta’ 46 appartament ġdid f’Portomaso, jibgħat messaġġ ċar li l-interess ewlieni ta' l-iżviluppatur minn dejjem kien li l-art tiġi kollha żviluppata, fejn sa llum din qed isservi bħala spazju miftuħ, f'post diġa kkaraterizzat minn żvilupp massiv”, qalet l-għaqda Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

"Il-MEPA għandha tħalli din iż-żona mhux mittiefsa, sabiex isservi bħala żona miftuħa, u biex tagħmel tajjeb għat-teħid tal-kosta fl-akwata u għall-isfreġju li kien seħħ f’ħajt li jagħmel parti mill-fortifikazzjoni ta’ l-era ta’ żmien il-Kavallieri".

"Waqt l-iżvilupp ta' Portomaso, il-MEPA kienet tat il-permess biex dana l-ħajt ta' żmien il-kavallieri jitkisser biex dana kollu jiġi akkomodat l-żvilupp ta’ ‘yacht marina’. Dana juri li la l-iżviluppatur u lanqas il-MEPA mhuma mħassba dwar x'inhu l-aħjar fl-interess pubbliku", saħqet Żminijietna.

“Iġifieri li l-uffiċjal tal-MEPA joħroġ jitkellem favur l-iżvilupp mhux xi ħaġa ta’ barra minn hawn”, kompliet tgħid Żminijietna, "filfatt konna qed nistennew li d-Derettorat se joħroġ favur l-iżvilupp".

Żminijietna tfakkar il-kampanja massiva kontra l-iżvilupp li kien għamel il-Moviment Graffitti, fejn anke kien sar strajk tal-ġuħ minn numru ta’ attivisti. Organizzazzjonijiet oħra appoġġjaw din il-kampanja, fosthom il-Moviment għal Ambjent (illum magħruf bħala ‘Friends of the Earth Malta), l-Alternattiva Demokratika u residenti tal-lokal.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page