Żminijietna appeals for a more progressive cohabitation law

Press Release: 26/10/12
Stqarrija Stampa: 26/10/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna appeals for a more progressive cohabitation law

Żminijietna – Voice of the Left welcomes the proposed cohabitation bill with reservations. “The bill lacks in concrete progressive measures”, stated Żminijietna.

Żminijietna said that “the limit for registration to a couple cohabiting should not be subject to a time factor, but couples should be able to register at the start of their relationship. According to the proposed bill, couples will be eligible for registration after a relationship of two years”.

“Also this bill does not address the well being, and the social status of the cohabiting couples in a holistic manner. The bill gives importance only to the legal protection and financial maintenance, but it excludes the equal access for social benefits and tax reductions as enjoyed by married couples.

“We insist that the bill should be more specific on the termination of partnerships, due to mental and physical violence or any other abuse. This bill, although it recognises same sex couples, still discriminates, as the government still refuses to recognise marriage between same-sex couples”.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Żminijietna tappella favur liġi tal-Koabitazzjoni aktar progressiva.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tfaħħar l-abbozz ta’ liġi propost dwar il-koabitazzjoni b'riserva. "L-abbozz nieqes minn miżuri progressivi", qalet Żminijietna.

Żminijietna kompliet tgħid li limitu tar-reġistrazzjoni ma għandiex tkun suġġetta għal ‘perjodu ta’ żmien’, imma għandha tkun awtomatikament, sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet ta’ żewġ partijiet. Skond il-liġi proposta, persuni jridu jkunu ilhom jgħixu flimkien għal aktar minn sentejn”.

Żminijietna tkompli tgħid li l-liġi mhiex tindirizza b’mod ħolistiku il-benessere ta’ l-istat soċjali li jinsabu jgħixu fiha persuni li qed jikkoabitaw. L-abbozz jitkellem biss fuq manteniment u protezzjoni legali li hi ħaga tajba, imma f’dak li huwa aċċess ugwali għall-benefiċċji soċjali u tnaqqis fit-taxxa ta’ dħul, bħal ma huma protetti minnhom koppji miżżewġa, din il-liġi teskludihom.

“Nisħqu wkoll li l-liġi għandha tkun aktar speċifika f’dak li hu ‘tmiem’ tar- relazzjoni kemm minħabba vjolenza mentali u fiżika jew abbuz ieħor. L-abbozz propost għalkemm qed jirrikonoxxi koppji ta’ l-istess sess, għadu jiddiskrimina, minħabba li l-gvern għadu ma jridx jagħraf żwieġ bejn koppji ta’ l-istess sess".

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page