Press Release: Żminijietna appeals Portomaso Developers to ‘rehabilitate and conserve’ the area

Press Release: 28/04/12
Stqarrija Stampa: 28/04/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

PR: Żminijietna appeals Portomaso Developers to ‘rehabilitate and conserve’ the area    

Żminijietna - Voice of the Left welcomes the decision taken by MEPA to reject the proposal for more development at Portomaso.

“This decision, although it was not backed by all members of the Board, sends a clear message to the Environment Planning Directorate that open spaces also have an environmental value in society, even more so when the area involved is already densely developed”.

“In fact the recommended approval given to this new development by the Environment Planning Directorate was an offence to all who believe in social and environmental justice”, said Żminijietna.

Żminijietna believes that any new proposal regarding the area in question should aim for the rehabilitation and conservation of the said area to serve as an open and ecological space”.

“This can only be achieved if the developers have an interest in this. But the fact that the historic entrenched wall has not been properly maintained, does not give one much hope” concluded Żminijietna

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

PR: Żminijietna tappella l-iżviluppaturi ta’ Portomaso biex jirriabilitaw u jikkonservaw iż-żona

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tilqa’ d-deċiżjoni meħuda mill-MEPA biex tirrifjuta l-proposta għal aktar żviluppi f’Portomaso.

“Din id-deċiżjoni, għalkemm ma kienetx sostnuta mill-membri kollha tal-Bord, tibgħat messaġġ ċar lid-Direttorat ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar li l-ispazji miftuħa wkoll għandhom valur ambjentali fis-soċjetà, aktar u aktar meta ż-żona involuta hija diġà kkaraterizzata minn żvilupp massiv".

“Fil-fatt ir-rakkomandazzjoni għal approvazzjoni mogħtija għal dan l-iżvilupp mid-Direttorat ta’ l-Ambjent u l-Ippjanar, kienet offiża lil dawk kollha li jemmnu fil-ġustizzja soċjali u ambjentali”, qalet Żminijietna.

Żminijietna temmen li kwalunkwe proposta ġdida dwar iż-żona in kwistjoni għandha timmira għar-riabilitazzjoni u l-konservazzjoni taż-żona inkwistjoni sabiex isservi bħala spazju miftuħ u ekoloġiku.

“Dan jista’ jintlaħaq biss jekk l-iżviluppaturi juru nteress f'dan. Imma l-fatt li l-ħajt ta’ żmien il-Kavallieri ma baqax jinżamm fi stat tajjeb, ma tantx jawgura tajjeb” ikkonkludiet l-Għaqda Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page