Żminijietna appeals Transport Malta to reconsider “Coast road project”.

Press Release: 30/07/12
Stqarrija Stampa: 30/07/12
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Żminijietna appeals Transport Malta to reconsider “Coast road project”.

Żminijietna – Voice of the Left appeals to Transport Malta to reconsider the whole project for the widening and realignment of Coast Road from Baħar Iċ-Ċagħaq to Triq is-Salini.

“In fact, the first proposal regarding this project seems to have been shelved as this was going to inflict massive damage to the environment in the area known as l-Erba' Mwiezeb, near Kennedy Groove. Area which is rich in its biodiversity and in agriculture”, said Żminijietna.

“The second proposal is also being criticised by the Environment Protection Directorate as it will encroach on a wetland at the mouth of il-Wied Ta’ Kieli , near Qalet Marku and will also result in a prominent scar in the landscape as a result of tearing down of the rock face in what is described as landmark site. It includes also a significant diversion of the road carriageway onto the foreshore, which the EPD is saying that "this would constitute an even greater environmental impact”, said Żminijietna.

Żminijietna believes that any new development should protect and sustain these ecological values rather than undermining them. TM should take note of what the EPD is saying before committing itself to this ecological disaster.

We also believe that traffic accidents notoriously common along the coast road could be reduced by such systems as speed cameras and heavier fines for speeding especially in a state under the influence of alcohol. Mechanisms that are already being applied in other areas in Malta.

“If the proposed project is not sustainable ecologically than the application should not be considered by MEPA”, concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella TM biex terġa’ tikkunsidra l-proġett ta’ Triq il-Kosta f’Baħar iċ-Ċagħaq.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug tappella lit-Trasport Malta biex terġa’ tikkunsidra l-proġett kollu għat-twessigħ u tfassil mill-ġdid ta’ Triq il-Kosta, minn Baħar iċ-Ċagħaq sa Triq is-Salini. Il-proġett ta’ triq kif propost għadu wieħed nsostenibbli.

“L-ewwel proposta dwar dan il-proġett jidher li ġiet eskluża peress li dan kienet se tikkaġuna ħsara kbira ambjentali fiż-żona magħrufa bħala l-Erba’ Mwieżeb, fil-viċinanza ta’ Kennedy Groove. Żona li hi msaħħra bil-bijodiversità u agrikoltura”, qalet Żminijietna.

“It-tieni proposta wkoll qiegħda tiġi kkritikata mid-Direttorat għall-Protezzjoni Ambjentali fi ħdan il-MEPA, għalfatt li l-proposta tifrex fuq żona ekoloġika u mogħxa magħrufa bħala Ta’ Wied il-Kieli, ħdejn Qalet Marku u se tirriżulta wkoll f’tiċrita prominenti tad-dawra tal-kosta b’riżultat ta' tqattiegħ tal-wiċċ tal-blat li huwa deskritt bħala sit monumentali. Dan jinkludi wkoll id-devjazzjoni sinjifikanti tal-karreġġjata tat-triq għal fuq ix-xtajta, li l-EPD jqies li "dan se jkun qed jikkostitwixxi impatt ambjentali akbar", qal l-għaqda Żminijietna.

Żminijietna temmen li kull żvilupp ġdid għandu jipproteġi u jsostni ż-żoni ekoloġiċi aktar milli ddgħajjifhom. Transport Malta għandu tieħu nota ta’ dak li qed jgħid id- Direttorat għall-Protezzjoni Ambjentali qabel ma tikkommetti ruħha għal diżastru ekoloġiku. 

Aħna nemmnu li l-inċidenti tat-traffiku l-aktar komuni fit-triq il-kosta jistgħu jitnaqqsu billi tiddaħħal sistema ta’ speed cameras u multi aktar ħorox għal minn isuq taħt l-influwenza tal-alkoħol. Mekkaniżmi li diġa qed jikġu applikati fi żoni oħra.

“Jekk il-proġett mhux sostenibbli ekoloġikament, allura l-applikazzjoni m'għandhiex tiġi kkunsidrata mill-MEPA” temmet tgħid Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

 

Press Releases Main Page