Żminijietna appeals for a revision of Budget measure re income tax

Press Release: 03/04/13
Stqarrija Stampa: 03/04/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna appeals for a revision of Budget measure re income tax

Żminijietna – Voice of the Left appeals to the Maltese Parliament, scheduled to vote and approve the budget, to revise the proviso regarding income tax rate from 35% to 25%.    

“We insist that this measure is repealed and instead an exercise to reform income tax ceilings should be carried out. This will be of a benefit to all families without the need to reduce the top rate of income tax.”

“This revision with measures to reduce or eliminate tax evasion should strengthen government finances leading to a more just society. Public figures show that, in 2012 public defecit soared to 5.36% of GDP. 2.3% more than the 3% under the EU's Growth and Stability Pact”, concluded Żminijietna – Voice of the Left.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa : Żminijietna tappella għar-reviżjoni tal-Baġit dwar it-taxxa ta' dħul.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Parlament Malti biex issa li se jivvota fuq il-baġit jagħti qies ġdid għall-proposta li titnaqqas ir-rata ta’ taxxa minn 35% għal 25%.

“Nesiġu li din il-miżura tinbidel għall-kollox u minflok isir eserċizzju sabiex isiru t-tibdiliet neċessarji fi ‘ceilings’ biex b’hekk aktar familji jgawdu minn tnaqqis fit-taxxa mingħajr il-ħtieġa li titnaqqas l-ogħla rata ta’ 35%.”

“Din ir-reviżjoni msaħħa bi nfurzar tajjeb fuq l-evażjoni ta’ taxxa nemmnu li għandha twassal għall-finanzi aktar sostenibbli u soċjetà aktar ġusta. Figuri publiċi juru li fl-2012, id-defiċit pubbliku telgħa għal 5.3% tal-GDP. 2.3% aktar minn 3% stabilita' mill-Unjoni Ewropea", temmen tgħid l-għaqda Xellugija Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page