Budget Deficit: Malta should not impose austerity

Press Release: 04/10/13
Stqarrija Stampa: 04/10/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Budget Deficit: Malta should not impose austerity

Żminijietna - Voice of the Left expressed its disapproval of the fact that the main political parties have not opposed the recommendations of credit rating agency Fitch against expansionary budgets. Żminijietna said that “Fitch and similar neo-liberal agencies are proposing austerity measures”.

“Even though Malta's public finances require sustainability, this should not mean Malta should adopt austerity measures. Such measures usually hit hardest those with lower-class positions, those in precarious employment, and those who are somewhere close to the poverty line”.

“To the contrary, in the upcoming budget, the 
Government should increase investment in sectors such as education, health, social welfare and the environment. This can create jobs, increase social inclusion and combat poverty. We also appeal to the Government to revise Malta's maximum income tax rate back to 35% to provide the necessary finances for public services, and to increase the minimum wage. A more equal society can result in a stronger economy”.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Defiċit fil-Baġit: Malta m'għandhiex timponi awsterità

Żminijietna - Leħen ix-Xellug esprimiet id-diżapprovazzjoni tagħha għalfatt li l-partiti politiċi ewlenin ma opponux ir-rakkomandazzjonijiet tal-aġenzija ta’ kreditu ‘Fitch’ kontra baġits espansivi. Żminijietna qalet li “ Fitch u aġenziji simili neo-liberali qed jipproponu miżuri ta’ awsterità”.

“Anke jekk il-finanzi pubbliċi ta’ Malta jeħtieġ li jiġu f’livelli sostenibbli, dan m'għandux ifisser li Malta għandha tadotta miżuri ta’ awsterità. Dawn il-miżuri normalment jolqtu l-aktar dawk f’pożizzjonijiet aktar baxxi ta’ klassi, dawk f’impjieg prekarju, u dawk li huma x’imkien qrib il-linja tal-faqar".

“Għall-kuntrarju, fil-baġit li jmiss, il-Gvern għandu jżid l-investiment fis-setturi bħall-edukazzjoni, is-saħħa, il-benesseri soċjali u l-ambjent. Dan jista’ joħloq impjiegi, żieda fl-inklużjoni soċjali u fil-ġlieda kontra l-faqar. Nappellaw ukoll lill-Gvern biex jirrevedi r-rata tat-taxxa massima lura għal 35% biex tipprovdi l-finanzi meħtieġa għas-servizzi pubbliċi, u biex tiżdied il-paga minima. Soċjetà aktar ugwali tista’ tirriżulta f’ekonomija aktar b'saħħitha”.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page