Public debate: Women, Work and EU

Press Release: 08/01/13
Stqarrija Stampa: 08/01/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Public debate: Women, Work and EU

Żminijietna – Voice of the Left shall be organising a public debate on “Women, Work and the EU” on Saturday 12th January at Dar l-Ewropa, St Paul Str, Valletta, at 10:30am. The debate shall be chaired by Maryanne Zammit and shall include the following speakers: Renee Laiveira (CWOs); Edwin Balzan (UHM); Helen Mallia (GWU) and Angele Deguara (AD).

In the meantime, the latest issue of quarterly review Żminijietna has been published. The review deals with a number of socio-political themes from leftist perspectives.

To subscribe in Żminijietna one should send 5euro (cheque or stamps) to Żminijetna, P.O Box 35 Sliema. SLM1000.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Diskussjoni pubblika: Il-Mara, Ix-Xogħol u l-EU

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ser torganizza diskussjoni pubblika  “Il-Mara, Ix-Xogħol u l-EU”, nhar is-Sibt 12 ta' Jannar, ġewwa Dar l-Ewropa, Triq San Pawl, il-Belt Valletta, fl-10:30am. Id-diskussjoni ser titmexxa minn Maryanne Zammit u ser tinkludi dawn il-kelliema: Renee Laiveira (Konfederazzjoni tal-Organizazzjonijiet tan-Nisa); Edwin Balzan (viċi segretarju UHM); Helen Mallia (GWU); u Angele Deguara (AD).

Sa dan it-tant, giet ippublikata ħarga ġdida tar-rivista Żminijietna. Din ir-rivista titratta kwistjonijiet soċjo-politiċi minn perspettivi xellugin.

Biex wieħed jabbona fir-rivista Żminijietna għandu jibgħat €5 (ċekk jew bolol) lil
Żminijetna, P.O Box 35 Sliema. SLM1000.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page