Press Release: National Strategy against Poverty

Press Release: 11/04/13
Stqarrija Stampa: 11/04/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: National Strategy against Poverty

Żminijietna - Voice of the Left supports the initiative taken by the Minister of Family and Social Solidarity, Marie-Louise Coleiro Preca to implement a national strategy against poverty, with the main objectives for the eradication of precarious employment. Statistics show that poverty in Malta is around 17%.

“The ever increasing problem of 'working poor' is linked mainly with low wages, precarious jobs (temporary and part-time) and a higher cost of living, which make it difficult for families to live decently”, stressed Żminijietna.

Żminijietna insists “for the introduction of social measures to protect the price of basic commodities, such as energy and gas. As well for an increase in the national minimum wage which is an essential measure, in order to improve the living standard of these workers. On the other hand, the government should launch a national strategy with the Unions to ensure that the jobs created are on a regular basis and earning decent wages”.

We also join in the GWU appeal for a minimum basic pension equivalent to 60% of the median wage. This measure should also cover disabled persons.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Strateġija Nazzjonali kontra l-Faqar

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappoggja l-inizzjattiva meħuda mil-Ministru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, Marie –Louise Coleiro Preca sabiex titħejja strateġija nazzjonali kontra l-faqar, bl-għan ewlieni jidher li se jkun l-qerda tax-xogħol prekarju. Statistika turi li l-ammont ta’ nies foqra f'Malta jlaħħaq 17%.

"Il-problema dejjem tiżdied ta’ ħaddiema foqra ‘working poor’ hi marbuta l-aktar ma pagi baxxi, xogħol b’kuntratti prekarji (temporanji u part-time) u spiża ogħla biex familja tgħix ħajja diċenti", saħqet l-għaqda Żminijietna.

Żminijietna tisħaq "favur l-introduzzjoni ta’ miżuri soċjali sabiex jiġi mħares l-prezz ta’ l-konsum bażiku tal-enerġija u l-gass. Kif ukoll għar-revizjoni fil-paga minima nazzjonali, miżura li hi essenzjali sabiex jitjieb il-livell tal-għajxien ta’ dawn il-ħaddiema. Minn banda l-oħra, il-Gvern għandu jniedi strateġija, flimkien mal-Unjins biex il-ħolqien tax-xogħol jkun wieħed b’impjieg fuq bażi regolari u pagi diċenti".

Qed ningħaqdu wkoll fl-appell tal-GWU sabiex l-inqas pensjoni bażika tkun l-ekwivalenti ta’ 60% tal-paga medjana u li din tkopri wkoll persuni b’diżabilità.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Publiċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page