Press Release: Jobs + should give priority to decent jobs

Press Release: 14/05/13
Stqarrija Stampa: 14/05/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: Jobs + should give priority to decent jobs

Żminijietna – Voice of the Left said that that Jobs + national initiative should give priority to decent, regular jobs. The leftist NGO insisted on the need for an increase in the minimum wage.

“Precarious jobs through atypical employment, definite contracts, agency work, self-employed and part-time work should not replace regular employment. Regular jobs with decent wages and conditions of work are imperative for a good quality of life and a socially just society”, stated Żminijietna.

"Workfare policies through which welfare becomes conditional can lead to situations where unemployed workers are offered precarious jobs”.

Żminijietna also reiterates the need for an increase in the national minimum wage. This will be of benefit both to workers as well as to the economy in view of the fact that low-income workers will have more disposable income which can generate economic growth.

The Leftist NGO added that, all public contracts, both governmental and local, should be subject to legislation against precarious employment.

Richard Mifsud
Public Relations Oficcer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Jobs + għandha tfassal strateġija favur impjiegi regolari u diċenti

Żminijietna– Leħen ix-Xellug tinsisti li l-inizzjattiva nazzjonali favur Jobs + għandha tkun waħda fejn il-ħolqien tax-xogħol jkun wieħed b’termini ta’ mpjieg regolari u pagi diċenti. L-għaqda xellugija saħqet dwar il-bżonn li togħla l-paga minima.

“Xogħol prekarju permezz ta’ mpjiegi atipiċi, b’kuntratti defeniti, ‘agency workers’, ‘self-employed’ u part-time m’għandhomx jipprevalu fuq dawk b’termini ta’ mpjieg regolari. Impjiegi regolari b'pagi diċenti u kundizzjonijiet ta’ xogħol tajba huma essenzjali għal soċjetà ġusta b’kwalità ta’ ħajja għolja”, qalet Żminijietna.

“Politika ta’ ‘workfare’, li permezz tagħha il-welfare isir kundizzjonali tista’ twassal għal sitwazzjonijiet fejn ħaddiema qegħda jiġu offruti xogħol prekarju”.

Żminijietna tisħaq dwar il-bżonn li togħla l-paga minima. “Dan ikun ta’ benefiċċji kemm għall-ħaddiema kif ukoll għall-ekonomija minħabba li ħaddiema li għandhom dħul baxx ikollhom iktar dħul disponibbli, li jista’ jiġġerena tkabbir ekonomiku”.

L-għaqda xellugija saħqet li l-kuntratti pubbliċi kollha, kemm tal-Gvern kif ukoll tal-kunsilli lokali, għandhom ikunu suġġetti għall-leġislazzjoni li ma tippermettix xogħol prekarju.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page