Zminjietna appeals for community use of empty schools

Press Release: 16/08/13
Stqarrija Stampa: 16/08/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Zminjietna appeals for community use of empty schools

Żminijietna - Voice of the Left calls on the Minister of Education to withdraw his declared policy regarding empty schools. These must be used for the benefit of the community and not sold to the private sector.

“The problem of lack of funds for the maintenance of public schools is not created by empty schools but is a result of budget measures which will reduce Government income, such as the reduction of top income tax rate from 35% to 25%, and the policy of privatization”.

Żminijietna insists that “empty schools are used for social, cultural and education purposes and not for the profit of some. The education and social systems need progressive politics not a neo liberal agenda based of the selling off public facilities and services. On the contrary Government should implement a national strategy for the better use of the schools for the benefit of the whole community, along with a fiscal policy that ensures adequate income for the state”.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa:Żminijietna tappella għal użu komunitarju ta’ skejjel vojta

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappella l-Ministru tal-Edukazzjoni biex jirrevedi l-politika tiegħu dwar skejjel vojta sabiex dawn jintużaw għall-ġid tal-komunitá u mhux jinbiegħu lill-privat.

“Il-problema ta’ nuqqas ta’ finanzi għall-manutenzjoni ta’ skejjel pubbliċi mhiex minħabba skejjel vojta, imma minħabba numru ta’ miżuri li qed inaqqsu dħul tal-gvern, fosthom it-tnaqqis fit-taxxa ta’ dħul minn 35% għal 25%, kif ukoll l-politika ta’ privatizazzjoni”, saħqet Żminijietna.

Żminijietna tgħid “li l-użu tal-iskejjel vojta għandu jkun wieħed soċjali, edukattiv u kulturali u mhux għall-profitt ta’ wħud. Is-sistema edukattiva u soċjali teħtieġ politika progressiva u mhux politika neoliberali bbażata fuq il-bejgħ ta’ postijiet u servizzi pubbliċi. Bil-kontra l-gvern għandu jimplimenta strateġija nazzjonali għall-użu aħjar ta’ dawn l-iskejjel għall-ġid tal-komunitá kollha, flimkien ma’ politika fiskali li tassigura dħul adegwat għall-gvern”.

.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page