Żminijietna urges MEPA to withdraw proposed development plan in Marsaxlokk

Press Release: 18/10/13
Stqarrija Stampa: 18/10/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna urges MEPA to withdraw proposed development plan in Marsaxlokk

Żminijietna - Voice of the Left called upon MEPA to withdraw the proposed development plan in the Marsaxlokk inner harbour area. The area is largely outside the development zone, ecologically sensitive and of a high landscape value.

“In fact the agricultural land earmarked for development is of a high importance, as it serves as a buffer zone to separate Fort Delimara from the village of Marsaxlokk”

Żminijietna insists that “MEPA should not hide behind this proposal to introduce amendments in the local plan to give way for this development. On the contrary MEPA should ensure that planning regulations regarding ODZ should be strengthened and enforced. The area includes also a natural coastal wetland which serves as a nature reserve, known as ‘Il-Magħluq’.

“Another proposal for a development in an ODZ area is the one in the locality of Pembroke. The site proposed for further development falls under a Natura 2000 protected areas”.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 9928 1575

----------------------

Stqarrija Stampa:
Żminijietna tħeġġeġ il-MEPA biex tirtira l-pjan ta' żvilupp ġewwa Marsaxlokk.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug appellat il-MEPA biex tirtira l-proposta ta’ pjan ta’ żvilupp turistiku ġewwa l-port ta’ Marsaxlokk. Iż-żona hi fil-maġġor parti barra żona tal-iżvilupp (ODZ), ekoloġikament sensittiva u ta’ valur għoli f’dak li huma wesgħat miftuħa.

“Infatti l-art agrikola li ġiet immarkata għall-iżvilupp hija ta’ mportanza kbira, għax sservi bħala buffer zone biex tifred Fort Delimara mill-villaġġ ta’ Marsaxlokk”.

Żminijietna tisħaq li “l-MEPA m’għandiex tinħeba wara din il-proposta biex jiddaħlu emendi fil-pjani lokali biex jiġi permess dan l-iżvilupp. Bil-kontra l-MEPA għandha tiżgura li l-liġijiet tal-ippjanar fir-rigward ta’ ODZ jiġu msaħħa u nfurzati. Iż-żona tinkludi wkoll mixtra naturali li sservi bħala riserva naturali, magħrufa bħala ‘il-Magħluq’ ”.

“Proposta oħra għal żvilupp fuq art ODZ, hi dik ġewwa l-lokalità ta’ Pembroke. L-art proposta għal żvilupp taqa’ taħt sit ta’ protezzjoni - Natura 2000”.

Richard Mifsud
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

 

 

Press Releases Main Page