Stqarrija Stampa: Żminijietna - Voice of the Left announced that it will be participating in the Pride March organised by Malta Gay Rights Movement on Saturday 22 June, 10.30am at Great Siege Square Valletta

Press Release: 20/06/13
Stqarrija Stampa: 20/06/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Stqarrija Stampa: Żminijietna - Voice of the Left announced that it will be participating in the Pride March organised by Malta Gay Rights Movement on Saturday 22 June, 10.30am at Great Siege Square Valletta.

"Żminijietna is for full equality in family policy. We join other leftist, progressive and green forces in the call for the introduction of same-sex marriage as a basic right in terms of equality. We support the French Government which has joined other governments around the world, also including Left wing Governments in South America, in the introduction of same-sex marriage".

"We oppose the stance of the Today Public Policy Institute, which has stated that Malta is not ready for same-sex marriage. Unlike such conservative views, we believe that Maltese people have nothing inferior to people in other countries which are introducing such rights in their legislation".

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575


Pride March – Żminijietna se tipparteċipa

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ħabret li se tipparteċipa fil-Pride March organizzat mil-MGRM, is-Sibt 22 ta’ Ġunju, fl-10:30 minn Misraħ l-Assedju l-Kbir, il-Belt Valletta.

“Żminijietna hija għall-ugwaljanza sħiħa fil-politika tal-familja. Ningħaqdu ma’ forzi xellugin, progressivi u ħodor fis-sejħa għall-introduzzjoni ta' żwieġ bejn koppji tal-istess sess bħala dritt bażiku f'termini ta' ugwaljanza. Aħna nappoġġaw l-Gvern Franċiż li ssieħeb ma’ gvernijiet oħra minn madwar id-dinja, inkluż wkoll Gvernijiet xellugin fl-Amerika t'Isfel, fl-introduzzjoni ta' żwieġ bejn koppji ta’ l-istess sess".

“Żminijietna topponi l-pożizzjoni li ħadet ‘Today Public Policy Institute’, fejn din qalet li Malta mhix lesta għal żwieġ bejn koppji ta’ l-istess sess. B'differenza ta’ fehmiet konservattivi bħal dawn, aħna nemmnu li n-nies Maltin m’għandhom xejn inferjuri minn nies ta’ pajjiżi oħra li qegħdin jintroduċu tali drittijiet fil-leġiżlazzjoni tagħhom ".

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page