Żminijietna appeals for a wider participation in MCESD

Press Release: 23/04/13
Stqarrija Stampa: 23/04/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna appeals for a wider participation in MCESD

“The structure of MCESD should be enlarged to provide a broader representation from the civil society. This new representative should be chosen by the civil society”, stressed Żminijietna. 

Żminijietna said that “to date the organisations mostly represented in MCESD come from the Trade Union and the Employers’ sector, with four representatives each. While the civil society has only one representative, and another representative comes from the Gozo Regional Committee”.

“The Employers Association (MEA) report also advocates a broader participation from the civil society. The General Workers Union is also of the same opinion, for a greater inclusion of civil society in the MCESD”.

Żminijietna concludes by welcoming John Bencini’s appointment as Chairman of MCESD and wishes him success.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left
Mob: 99281575

Stqarrija Stampa - Żminijietna tappella favur parteċipazzjoni aktar wiesgħa fl-MCESD

“L-istruttura tal-MCESD għandha titwessa' biex ikun hemm rappreżentanza usa mis-soċjetà ċivili, b'għażla ta' l-istess soċjetà ċivili”, saħqet Żminijietna.

“Sa llum l-organizzazzjonijiet l-aktar rappreżentati fl-MCESD huma dawk mil-qasam ta’ Trejdjunjins u Min Iħaddem, b’erbgħa rappreżentanti kull wieħed. Filwaqt li s-soċjetà ċivili għandha biss rappreżentanza waħda, b'oħra tkun mil-Kumitat reġjonali t'għawdex”, qalet l-għaqda Żminijietna.

“Rapport tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem (MEA) wkoll jitkellem favur parteċipazzjoni aktar wiesgħa tas-soċjeta ċivili fl-MCESD. L-istess il-General Workers Union tkellmet favur aktar inklużjoni tas-soċjetà ċivili fuq l-MCESD”.

Żminijietna tagħlaq billi tfaħħar il-ħatra ta' John Bencini bħala Ċermen ta' MCESD u tawguralu fil-ħidma tiegħu f’din il-kariga l-ġdida.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 99281575

Press Releases Main Page