Press Release: Qui-si-sana coast should not be privatised - Żminijietna

Press Release: 23/10/13
Stqarrija Stampa: 23/10/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

 

Press Release: Qui-si-sana coast should not be privatised - Żminijietna

Żminijietna - Voice of the Left expressed its objection to 02601/13 which proposes private leisure development on the pristine Qui-si-sana coast in Sliema.

Żminijietna said: "We join Sliema Local Council and many residents who are expressing their concern on the privatization of the Qui-si-sana coast. Public land should not be taken up by private companies, even more so when we are speaking about pristine globigerina in an area which is rich in marine flora and fauna".

"MEPA should safeguard the public interest and the environment, and prevent public land in Qui-si-sana from being taken over by sunbeds and development for private gain".

Richard Mifsud
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Il-kosta ta’ Qui-si-sana m'għandhiex tiġi privatizzata - Żminijietna

Żminijietna - Leħen ix-Xellug esprimiet l-oġġezzjoni tagħha għall-applikazzjoni 02601/13 li tipproponi l-iżvilupp privat ta’ divertiment fuq il-kosta verġni ta’ Qui-si-sana, f’tas-Sliema.

Żminijietna qalet: “Aħna ningħaqdu mal-Kunsill Lokali Sliema u ħafna residenti li qed jesprimu tħassib tagħhom dwar il-privatizzazzjoni tal-kosta ta’ Qui-si-sana. Art pubblika m'għandhiex tittieħed minn kumpaniji privati​​, aktar u aktar meta qed nitkellmu dwar globiġerina li għadha mhiex mittiefsa, f'żona li hija rikka bil-flora u fawna tal-baħar”.

“Il-MEPA għandha tissalvagwardja l-interess pubbliku u l-ambjent, u tipprevjeni art pubblika fi Qui-si-sana milli tittieħed minn ‘sunbeds’ u żvilupp għall-gwadann privat”.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page