Żminijietna supports the call for a revision of Ħondoq Local Plan

Press Release: 27/08/13
Stqarrija Stampa: 27/08/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Żminijietna supports the call for a revision of Ħondoq Local Plan

Żminijietna - Voice of the Left joined other environmental and progressive forces in the call for MEPA to revise the local plan with regards the area of Ħondoq ir-Rummien to its original state pre 2006.  The area was earmarked as an area for agricultural and afforestation use.

"The proposed project is outside the development zone, mostly frequented by the public for swimming, hiking and recreation purposes. People have every right to continue to enjoy public spaces. These are important for everyday democracy", the leftist organisation said.

"A referendum conducted among the people of Qala had shown that 85% of the people disagree with the proposed project. Żminijietna also urge the general public to support this grassroots' initiative to establish Ħondoq ir-Rummien as a national park, run by the local council and rehabilitated into an open space for everyone as originally set out in the area's local plan. A Petition in favour of the public organisations' call to MEPA could be signed on  http://www.soshondoq.blogspot.com/ ", concluded Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Żminijietna tappoġġja l-inizzjattiva favur Ħondoq

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ingħaqdet ma’ organizazzjonijiet oħra ambjentalisti u progressivi fl-appell lill-Mepa biex issir reviżjoni tal-pjani lokali fir-rigward ta' Ħondoq, biex dawn imorru lura għall-istat oriġinali tagħhom kif kienu qabel 2006.

“L-iżvilupp propost huwa barra ż-żona tal-iżvilupp, fil-maġġor parti frekwentat mil-pubbliku għal għawm, mixi u rikreazzjoni. In-nies għandhom dritt jkomplu jgawdu spazji pubbliċi. Dawn huma bżonnjużi għad-demokrazija ta’ kuljum”, qalet l-għaqda Żminijietna. 

“Referendum li kien sar fost il-poplu tal-Qala wera li 85% tar-residenti Qalin ma jaqblux mal-proġett proġett. Żminijietna tħeġġeġ il-pubbliku biex jappoġġja din l-inizzjattiva pubblika biex Ħondoq ir-Rummien jinbidel f’park nazzjonali, mmexxi mil-kunsill lokali u riħabilitat fi spazju pubbliku, kif propost oriġinarjament. Petizzjoni b’appoġġ għal dak li qed jirrakomandaw l-organizazzjonijiet lill-Mepa tista’ tiġi ffirmata fuq http://www.soshondoq.blogspot.com /”, temmet tgħid Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page