Mistra Development: "MEPA should halt this application"

Press Release: 28/10/13
Stqarrija Stampa: 28/10/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Mistra Development: "MEPA should halt this application"

"The proposed project for the building of no less than 868 apartments in what was known as Mistra Village in Xemxija will not only lead to further development in the area, but will also ruin the landscape of that area,” stated Żminijietna - Voice of the Left. 

“MEPA should not give the green light to this project and should instead fully revise this application," stressed Żminijietna - Voice of the Left.

"Instead of an increase in development, MEPA should promote more open spaces, and stop approving mega projects. European statistics show that 33% of land in Malta is built up, while 75,000 properties are empty.”

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna - Voice of the Left. 
Mob: 9928 1575

 

Stqarrija Stampa: Żvilupp Mistra- "Il-MEPA għandha twaqqaf din l-applikazzjoni"

"Il-proġett propost għall-iżvilupp ta’ xejn anqas minn 868 appartament fil-post fejn kien hemm l-ex Mistra Village fix-Xemxija mhux biss se jwassal għal iktar żvilupp, imma anke se jħassar il-pajsaġġ naturali tal-madwar.”

“Il-MEPA m’għandhiex tagħti permess għal dan l-iżvilupp, u minflok għandha tiġi riveduta din l-applikazzjoni”, insistit Żminijietna – Leħen ix-Xellug.”

“Minflok aktar żvilupp, il-MEPA għanda tippromwovi aktar spazji miftuħa. MEPA għandha tieqaf tapprova mega proġetti. Statistika Ewropea turi li 33% tal-art f’Malta hi mibnija, filwaqt li ma’ 75,000 propjetà hi vojta.”

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

 

 

Press Releases Main Page