Press Release:  “Support for residents protesting against overdevelopment” - Żminijietna

Press Release: 29/10/13
Stqarrija Stampa: 29/10/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release:  “Support for residents protesting against overdevelopment” - Żminijietna

Żminijietna - Voice of the Left expressed its support for the upcoming protest (30 October) organised by residents in Balzan, Lija and Attard against overdevelopment in these localities.

"It is positive that residents organize themselves against overdevelopment in localities, which is increasing pollution, decreasing open areas and having negative impacts on health and the environment".

"Broad alliances, which were more common in previous years, should be set up to ensure a strong front to protect the environment from unsustainable development".

Richard Mifsud
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: “Appoġġ għar-residenti li qed jipprotestaw kontra żvilupp bla rażan” – Żminijietna

Żminijietna – Leħen ix-Xellug espremit l-appoġġ tagħha għall-protesta li ħa tiġi organizzata (30 ta’ Ottubru) mir-residenti ta’ Ħal Balzan, Lija u Attard kontra l-iżvilupp bla rażan f’dawn il-lokalitajiet.

“Huwa pożittiv li residenti jingħaqdu flimkien kontra dawn l-iżviluppi, li qed jirriżulta f’aktar tniġġis, nuqqas ta’ spazji miftuħa u effetti negattivi fuq is-saħħa u l-ambjent”.

“Alleanzi wiesgħa, li kienu komuni fi snin l-imgħoddija, għandhom jkunu ffurmati biex jiżguraw front b’saħħtu biex jipproteġi l-ambjent minn żvilupp insostenibbli”.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

  

Press Releases Main Page