Same-Sex marriage should be introduced in Malta - Żminijietna

Press Release: 30/05/13
Stqarrija Stampa: 30/05/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 


Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Same-Sex marriage should be introduced in Malta - Żminijietna

In reaction to the Public Policy Insitute's (TPPI) statement that Malta is not ready for same-sex marriage, Żminijietna - Voice of the Left said Maltese people have nothing inferior to people in other countries which are introducing same-sex marriages.

"TPPI is discriminatory when it saying that Malta is not ready for same-sex marriage and that this policy would be one steps too far. It does not make sense to speak of equality in family and social policy while only allowing opposite-sex partners to marry".

"Żminijietna joins other leftist, progressive and green forces which call for the introduction of same-sex marriage as a basic right in terms of equality. We applaud the French Government which has joined other governments around the world, also including Left wing Governments in South America, in the introduction of same-sex marriage".

"Right-wing conservatives who want to block same-sex marriage should be opposed," added Żminijietna.

Richard Mifsud
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575


Stqarrija Stampa:
Malta għandha tintroduċi żwieġ għall-koppji ta' l-istess sess - Żminijietna

F'reazzjoni għal dak li qalet il-Public Policy Insitute's (TPPI), jiġifieri li Malta m'hijiex lesta għal żwieġ bejn koppji ta' l-istess sess, Żminijietna - Leħen ix-Xellug qalet li l-Maltin m'għandhom xejn inferjuri minn persuni f'pajjiżi oħrajn fejn qed jiġi ntrodott iż-żwieġ bejn koppji ta' l-istess sess.

"It-TPPI qed tidiskrimina meta tgħid li Malta mhux lesta għal żwieġ bejn koppji ta' l-istess sess. Ma jagħmilx sens li wieħed jitkellem fuq ugwaljanza fil-politika soċjali u fil-politika dwar il-familja mbaghad fl-istess nifs jopponi żwieg bejn koppji ta' l-istess sess".

"Żminijietna tingħaqad ma' forzi oħrajn xellugin, progressivi u ħodor li huma favur l-introduzzjoni ta' żwieġ bejn koppji ta' l-istess sess. Nappoġġjaw lill-Gvern Franċiz li ngħaqad ma' Gvernijiet oħrajn, inkluż gvernijiet tax-xellug fl-Amerika Latina, fl-introduzzjoni ta' dan id-dritt bażiku".

"Jeħtieġ li nopponu konservattivi tal-lemin li jridu jcaħħdu dan id-dritt", ikkonkludiet Żminijietna.

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page