PR: Żminijietna condemns threat against AD Chairperson.

Press Release: 31/01/13
Stqarrija Stampa: 31/01/13
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

PR: Żminijietna condemns threat against AD Chairperson.

Żminjietna – Voice of the Left expressed its solidarity with Michael Briguglio, Chairperson of the Green Party, Alternattiva Demokratika, who lately was the victim of a threat for expressing AD’s views on the issue of the Boathouses at Armier. 

“Any such threats should be outrightly condemned by all. We augur that the person/s behind this letter realize that no one is above the law and that such attitude is inhuman and cowardly”.

Richard Mifsud
Public Relations officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 9928 1575

Stqarrija Stampa: Żminijietna tikkundanna t-theddid kontra iċ-Ċerpersin ta’ l-Alternattiva Demokratika.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug espremiet is-solidarjetà maċ-Ċerpersin ta’ l-Alternattiva Demokratika, Michael Briguglio, li dan l-aħħar safa’ vittma ta’ theddida talli esprima l-veduti tal-Partit ta’ l-Alternattiva Demokratika fuq il-kwistjoni tal-Bouthouses fl-Armier.   

“Kull tip ta’ theddid għandu jkun ikkundannat immedjatament minn kullħadd. Nawguraw li l-persuna/i wara din l-ittra jirrealizzaw li ħadd mhu l-fuq mil-liġi u li attitudni bħal din hija inumana u att kodard”.    

Richard Mifsud
Uffiċċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 9928 1575

Press Releases Main Page