Press Release: Żminijietna appeals Government to address precariousness  

Press Release: 03/09/15
Stqarrija Stampa: 03/09/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Żminijietna appeals Government to address precariousness  

“The increase in the number of people employed is an encouraging trend for the economy. Also the engagement of new people in the public sector especially in those areas where mostly needed is positive. But there is a vacuum with regards job conditions”, stated Żminijietna – Voice of the Left.

Żminijietna said “that behind all these figures there are people who are facing precarious and abusive work conditions, low wages, and job insecurity”.   

“Government should legislate new legislation against precarious jobs that clearly defines the difference between decent jobs and precarious jobs. Also the Government should be pro-active to introduce laws that reduce the amount of people engaged on a temporary work contracts as these jobs increase exploitation and destroy the meaning of work, collective bargaining and freedom of association”. 

Żminijietna – Voice of the Left said that “the Government should also target the abusive work conditions facing immigrants by setting up of an agency that facilitate work permits and address abusive conditions. Malta should also ratify the UN Convention on domestic workers, so to give domestic workers in Malta, mostly Filipinos the dignity for decent work conditions”.

Luke Scicluna
PRO
Żminijietna – Voice of the Left


-----------------------

Press Release: Żminijietna tappella l-Gvern biex jindirizza l-Prekarjetá.

“Iż-żieda fin-numru ta’ ħaddiema fl-impjieg hija nkoraġġanti għall-ekonomija. Ukoll lingaġġ ta’ ħaddiema ġodda fis-settur pubbliku speċjalment f’dawk is-setturi fejn l-aktar meħtieġ. Imma jeżisti vojt fir-rigward tal-kundizzjonijiet tax-xogħol”, saħqet Żminijietna – Leħen ix-Xellug.   

Żminijietna qalet li “wara dawn il-figuri jeżistu nies li qed jiffaċċjaw kundizzjonijiet tax-xogħol abbużivi u prekarji, pagi baxxi u insigurtà fl-impjieg”.

“Il-Gvern għandu jilleġisla liġijiet ġodda kontra x-xogħol prekarju, li jiddefenixxu biċ-ċar id-differenza bejn impjiegi diċenti u dawk prekarji. Ukoll il-Gvern għandu jkun pro-attiv billi jintroduċi liġijiet li jnaqqsu l-ammont ta’ ħaddiema mħaddma fuq bażi temporanja peress li dan it-tip ta’ mpjieg iżid l-esplojtazzjoni u jkisser il-kunċett tax-xogħol, il-ftehim kollettiv u dritt ta’ assoċjazzjoni”. 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug qalet li “l-Gvern għandu wkoll jindirizza l-abbuż fil-kundizzjonijiet tax-xogħol li qed jiffaċċjaw l-immigranti billi joħloq aġenzija li tiffaċilita l-liċenzji marbuta mal-impjieg u tindirizza dawk il-kundizzjonijiet abbużivi. Malta għandha wkoll tirratifika l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda li titkellem dwar protezzjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għal-ħaddiema domestiċi, sabiex ħaddiema Filippini f’Malta jingħataw id-dinjijità li tixirqilhom b’kundizzjonijiet diċenti tax-xogħol”. 

Luke Scicluna
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug


 

Press Releases Main Page