Press Release: Żminijietna condemns MEPA’s decision on Wied Moqbol

Press Release: 04/01/15
Stqarrija Stampa: 04/01/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Monday 4th January 2015

Żminijietna condemns MEPA’s decision on Wied Moqbol.  

Żminijietna – Voice of the Left condemns the decision taken by the MEPA Appeals Board to approve permit to relocate a hard stone quarry (No9& No2) from 'Hagar Qim' to 'Wied Moqbol'.

“The site earmarked for excavation is of agricultural and high landscape value on which grow a substantial number of large carob trees, some of which are of millenarian age and other local tree species that warrant protection. Wied Moqbol is also designated by the South Malta Local Plan (Map ZU 4) as an Agricultural Area as per Policy SMAG 01”.

Żminijietna  said that “this decision show, that MEPA is much more infavour of development, rather the protection of the natural environment. Żminijietna appeals MEPA to put constraint on the owners of the unused Quarry in the vicinity of Hagar Qim Temples to rehabilitate the area for cultivation and environmental protection”.

David Pisani
PRO
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa: Żminijietna tikkundanna d-deċiżjoni tal-MEPA dwar Wied Moqbol.

Żminijietna - Leħen ix-Xellug ikkundannat d-deċiżjoni meħuda mill-Bord tal-Appell tal-MEPA li approva permess li jirriloka l-iskavar ta’ barriera ta’ ġebel iebes (No9 & No2) minn "Ħaġar Qim" għal "Wied Moqbol".

Żminijietna qalet li "s-sit il-ġdid allokat għal tħaffir għandu valur agrikolu u jservu ta’ spazju miftuħ fil-pajsaġġ naturali Malti. Fiż-żona jikbru numru sostanzjali ta' siġar tal-ħarrub kbar, li wħud minnhom huma ta 'età millenarjana u speċi oħra ta' siġar lokali li jeħtieġu protezzjoni. Wied Moqbol huwa klassifikat ukoll mill-Pjan Lokali għan-Naħa t’isfel ta’ Malta (Map ZU 4) bħala Żona Agrikola skond ir-regolament SMAG 01".

Żminijietna qalet li "din id-deċiżjoni turi, li l-MEPA hija ħafna aktar favur ta' l-iżvilupp, milli l-ħarsien tal-ambjent naturali. Żminijietna tappella l-MEPA biex tpoġġi restrizzjonijiet fuq is-sidien tal-barriera li mhux tintużat fil-viċinanza ta' Tempji ta’ Ħaġar Qim biex jirrijabilitaw is-sit għall-kultivazzjoni u protezzjoni ambjentali ".

David Pisani
PRO
Żminijietna - Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914


 

Press Releases Main Page