Press Release: Żminijietna appeals for an increase in the minimum wage

Press Release: 06/03/15
Stqarrija Stampa: 06/03/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Żminijietna appeals for an increase in the minimum wage

Żminijietna – Voice of the Left supports the declaration of members of the Nationalist party that any increase in indirect taxation contributes to a drop in minimum wage earners’ revenue.

“The same concern was raised by Caritas in 2012, in its report entitled ‘A Minimum Budget for a Decent Living'. Żminijietna appeals to the Government and the Opposition Party in Parliament to support Caritas's proposal for an increase in the national minimum wage”.

“Recent European Statistics also reveal that, in Malta, the minimum wage income is relatively low in proportion to the threshold most commonly used in Europe - that of 60 % of the median wage. In Malta it is still at 53%," stated Żminijietna – Voice of the Left.

David Pisani
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left
Mob: 7953 6914

Stqarrija Stampa: Żminijietna tappella għal żieda fil-paga minima nazzjonali.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tappoġġja d-dikjarazzjoni li taw membri mil-partit ta’ l-oppożizzjoni li kwalunkwe żieda fit-taxxi ndiretti qed tikkontribwixxi għal tnaqqir mid-dħul tal-paga, l-aktar dawk il-ħaddiema bil-paga minima.

“L-istess tħassib kien intwera mill-Caritas 2012, fir-rapport tagħha ‘A Minimum Budget for a Decent Living. Għalhekk, Żminijietna tappella l-Gvern u l-Partit tal-oppożizzjoni fil-Parlament biex jappoġġjaw il-proposta tal-Caritas għal żieda fil-paga minima nazzjonali”.

“Statistika Ewropeja li ħarġet dan l-aħħar turi li f’Malta l-paga minima nazzjonali hija relattivament baxxa meta mqabbla ma’ threshold l-aktar użat fl-Unjoni Ewropea – ta’ 60% tal-paga medjana. F’Malta l-ammont għadu ta’ 53%”, saħqet Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug
Mob: 7953 6914


 

Press Releases Main Page