Press Release: International Women's Day: Reaching Out to all Women in Society  

Press Release: 08/03/15
Stqarrija Stampa: 08/03/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

International Women's Day: Reaching Out to all Women in Society  

According to Żminijietna – Voice of the Left, “women have come a long way, and International Women's Day is an opportunity to evaluate the achievements, rights, and economic and political participation of women in contemporary society. Such an occasion should also serve to encourage initiatives intended to promote these to aim to reach more women from all walks of life.”

On this occasion, Żminijietna also said that “women should continue aiming towards an equal society free from gender discrimination, better working conditions, and improvements in the reach and scope of social security rights, with a greater outreach in particular to those women who form part of minorities - such as single mothers, immigrants and widowers.”

“In recent years, women have become more present in the labour market and more financially independent. However, when it comes to employment, women are more likely to take up part -time employment - or interrupt their careers altogether - due to domestic matters such as sick parents. In addition, many are also being subjected to precarious employment conditions."

Żminijietna fully supports the several measures taken by Government to increase the family-friendliness of policy, which were responsible in part for the positive consequence of greater female participation in the labour market. Żminijietna would like to see such family-friendly measures incentivised in the private sector.  

Maryanne Zammit
Żminijietna – Voice of the Left

Stqarrija Stampa: Jum Internazzjonali tal-Mara; Nilħqu lil kull Mara fis-Soċjetà

Żminijietna – Leħen ix-Xellug qalet li “n-nisa mxew ħafna l-quddiem u l-Jum Internazzjonali tal-Mara huwa opportunità biex nevalvaw l-kisbiet soċjali, id-drittijiet tan-nisa, l-qagħda soċjo-ekonomika u l-parteċipazzjoni tan-nisa fil-qasam politiku. Miżuri ġodda għandhom jimmiraw biex jilħqu aktar nisa minn kull sfera tas-soċjetà”.

Għalhekk fl-okkażżjoni ta’ dan il-Jum, Żminijietna – Leħen ix-Xellug stqarret li l-mara għandha
taspira għal soċjetà ugwali, kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, u titjib fi drittijiet tas-sigurtà soċjali. Dan jirrikjedi li aktar inċentivi jiġu mplimentati bl-għam li jintlaħqu dawk in-nisa li jifformaw parti minn gruppijiet ta’ minoranza, bħal single mothers, immigranti nisa, etc.

Żminijietna kompliet tgħid li għal dak li hija ugwaljanza fis-sessi, n-nisa saru aktar preżenti fis-suq tax-xogħol u anke qed jsiru aktar finanzjarjement indipendenti. Ta’ tħassib hu li hemm ftit nisa f’pożizzjonijiet għolja. Barra minn hekk, fir-rigward tax-xogħol, in-nisa huma l-aktar li jagħżlu impjieg part-time jew jtemmu l-karriera tagħhom minħabba l-familja u biex jieħdu ħsieb xi ġenitur. Ħafna huma suġġett għal kundizzjonijiet prekarji tax-xogħol”.

Żminijietna tappoġġja b’mod sħiħ in-numru ta’ inizjattivi u miżuri li ħa l-Gvern biex jiġu mġedda il-miżuri favur il-familja u xogħol. Dawn qed iħallu mpatt pożittiv b’aktar nisa jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Miżuri favur il-familja u xogħol għandhom jiġu nċentivati wkoll fis-settur privat.

Maryanne Zammit
Żminijietna – Voice of the Left


 

Press Releases Main Page