Press Release: “€35 bonus should be given in full to part-time workers" - Żminijietna - Voice of the Left.

Press Release: 08/04/15
Stqarrija Stampa: 08/04/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

8th April 2015

Press Release: “€35 bonus should be given in full to part-time workers" - Żminijietna - Voice of the Left

Żminijietna - Voice of the Left has criticised the government for not giving the €35 bonus in full to part-time workers.

"Many people are being forced into part-time or reduced hours work because of a lack of full-time opportunities. In a minority of cases, this can also happen by choice, on the part of workers who do not wish to (or cannot) commit to full-time employment.

"Part-time employment is often precarious, as workers may be denied a decent wage, re-training, as well as regular employment".

"With all of this taken into consideration, it is clear that part-time workers are a sector of the workforce which is at high risk of exploitation. They should not be further discriminated against on the basis of employment status, especially if their part-time job is their only source of income".

Żminijietna therefore argues that the €35 bonus should be given in full to part-time workers, as their employment status alone is enough to gauge how needing or deserving of the bonus one is.

Luke Scicluna
Public Relations Officer
Żminijietna – Voice of the Left


Stqarrija Stampa: “€35 bonus kellu jingħata kollu lill-ħaddiema part-time” - Żminijietna – Leħen ix-Xellug.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug ikkritikat il-Gvern talli ma tagħax kollu l-bonus ta’ €35 lill-ħaddiema part-time.

"Ħafna min-nies qed jkunu mġiegħla jaħdmu part-time jew xogħol b’sigħat imnaqqsa minħabba n-nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ xogħol full-time. F’każijiet oħra, dan jista’ jiġri b’għażla mil-ħaddiem peress li ma’ jridux (ma jkunux jistgħu) jaħdmu f’impjieg full-time”.

"Xogħol part-time huwa ħafna drabi prekarju, għax il-ħaddiema jista’ jkunu mċaħħda minn paga diċenti, taħriġ, u impjieg regolari”.

"Meta tieħu dana kollu nkonsiderazzjoni, jidher ċar li l-ħaddiema part-time, huma kategorija ta’ ħaddiema li hija f’riskju kbir ta’ esplojtazzjoni. Dawn m’għandhomx jiġu aktar diskriminati minħabba l-istat ta’ l-impjieg tagħhom, speċjalment jekk l-impjieg part-time huwa l-uniku sors ta’ dħul tagħhom”.

Żminijietna, għalhekk tħeġġeġ li €35 bonus għandu jingħata kollu lill-ħaddiema part-time, peress li l-istat ta’ l-impjieg waħdu huwa biżżejjed biex tikkwantifika l-bżonn u l-ħtieġa li għandu dan il-bonus.

Luke Scicluna
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug


 

Press Releases Main Page