Press Release: Żminijetna agrees in principle to the freezing of embryos

Press Release: 09/11/15
Stqarrija Stampa: 09/11/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

English/Maltese Version

Press Release: Żminijetna agrees in principle to the freezing of embryos.

Żminijietna – Voice of the Left agrees in principle in the process for the freezing of embryos, but more serious discussions on this matter should also be held prior the finalization of any new amendments to the existing laws. Government should promote further debates on this issue both in Parliament and within civil society. 

Żminijietna strongly disagrees with extreme conservative arguments that are being brought forward on this subject that hinders the positive aspect for the amendments to the existing law.

Luke Scicluna
PRO
Żminijietna – Voice of the Left.
Mob: 79382654

------------------------------

Stqarrija Stampa: Żminijietna taqbel fil-prinċipju mal-iffriżar tal-embrijuni.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug qalet li taqbel fil-prinċipju mal-proċess fejn l-embrijuni jiġu ffriżati, imma hemm bżonn ta’ aktar diskussjoni serja fuq din il-materja qabel ma jiġu finalizzati l-emendi l-ġodda fuq din il-liġi. Il-Gvern huwa fi dmir li jippromwovi aktar dibattitu fuq dan is-suġġett kemm fil-Parlament u kif ukoll fis-soċjetà ċivili.

Żminijietna ma’ taqbilx ma’ argumenti konservattivi estremi li qed jqumu fil-pubbliku fuq dan is-suġġett li minnhom infushom jitfgħu f’dell ikrah l-aspett pożittiv ta’ tali emendi fuq il-liġi eżistendi.

Luke Scicluna
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug.
Mob: 79382654

Press Releases Main Page