Press Release: Żminijietna supports the new maternity leave trust fund

Press Release: 12/08/15
Stqarrija Stampa: 12/08/15
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Żminijietna – Leħen ix-Xellug
P.O Box 35 Sliema. SLM1000
www.zminijietna.orgzminijietna@yahoo.com 

Press Release: English/Maltese Version

Press Release: Żminijietna supports the new maternity leave trust fund

Żminijietna – Voice of the Left agrees with the institution of a ‘Maternity Leave Trust Fund’, as this would strengthen the sustainability of public finances, and contribute to gender equality at the workplace.

It is Żminijietna's belief that the separation of the gender of one's employees and the obligation to contribute to Maternity Leave is positive, helping to safeguard the provision of such leave as well as eliminating a disincentive to the employment of women.

"The sceptical position taken by the Malta Employer’s Association was to be expected in a politico-economic climate where the cutting of labour costs and the elimination of the social welfare safety net is part of a socially destructive neo-liberal agenda".

Żminijietna has always believed that more progressive policies should form part of Malta’s economic and social policies, and perhaps this Fund is a hint of change to come.”

Luke Scicluna
PRO
Żminijietna – Voice of the Left

------------------------

Stqarrija Stampa:Żminijietna tappoġġja t-twaqqif ta’ fond għall-lif tal-maternita.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug taqbel mal-ħolqien ta’ fond għall-lif tal-maternita, għax dan se jsaħħaħ is-sostenibilità finanzjarja, u se jtejjeb l-ugwaljanza sesswali fis-suq tax-xogħol.

“Il-fatt, li dawk kollha li jħaddmu huma mġiegħla jikkontribwixxu għal dan il-fond, irrispettivament tal-ġeneru tal-ħaddiema tagħhom, hija miżura pożittiva. Din il-miżura żgur li se tgħin biex tiġi ndirizzata id-diskriminazzjoni sesswali u biex din il-miżura tibqa’ waħda sostenibbli”. 

“Il-pożizzjoni xettika li ħadet l-Assoċjazzjoni ta’ Min iħaddem kontra dan il-fond kienet xi ħaġa prevedibbli, speċjalment illum fi klima ta' politika ekonomika fejn il-qtugħ f’dawk li huma spejjeż marbuta mall-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u l-benefiċċji soċjali saru parti ntegrali mil-aġenda neoliberali".

Żminijietna dejjem kienet tal-fehma li miżuri aktar progressivi għandhom jiffurmaw parti ntegrali mil-politika ekonomika u soċjali, u forsi dan il-pass huwa raġġ ta’ dawl favur bidla”, saħqet Żminijietna.

Luke Scicluna
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Żminijietna – Leħen ix-Xellug


 

Press Releases Main Page